Pravidla pro návštěvy Charitních domovů

Zákaz návštěv se nově nevztahuje na:

 • osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem (testování je možné i u nás),
 • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • osoby, které byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a doloží, že
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  • od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
  • od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19
 • osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní a doloží o tom doklad.
Nově je možné se před návštěvou nechat otestovat i na našich domovech. K testování je však potřeba se s předstihem nejprve telefonicky objednat – kontakty viz níže.
 
 

Pravidla pro návštěvy

 • Každou návštěvu si nejprve telefonicky domluvte s pověřeným personálem (klienta mohou navštívit pouze 2 osoby v jeden čas):
  • Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku
   zdravotnický personál: tel. 735 183 275
   vedoucí: Mgr. Zbigniew Romankiewicz – tel. 731 140 096
  • Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě
   sociální pracovnice: Mgr. Diana Burďáková – tel. 731 140 097
   vedoucí: Jaroslava Švecová – tel. 731 135 941
  • Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě
   sociální pracovnice: Bc. Radka Pribilincová – tel. 730 844 497
   vedoucí: Jaroslava Švecová – tel. 731 135 941

Co potřebujete k návštěvě

 • objednání na POC testování v domově – kontakty viz výše
 • doklad o absolvování vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, kdy vyšetření/test proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy nebo vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování či jiné validní potvrzení o očkování proti onemocnění COVID-19 (podrobné podmínky viz první odstavec) nebo doklad o tom, že jste prodělali onemocnění COVID-19 (blíže opět viz první odstavec)
 • nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • být zdravý, nemít žádné příznaky virového onemocnění

Průběh návštěvy

 • přijďte v domluveném termínu, zazvoňte na zvonek domova a vyčkejte na příchod personálu
 • před vstupem do domova si nasaďte nový respirátor
 • na označeném místě si nejprve vydezinfikujte ruce a předložte všechny doklady určenému personálu
 • vyplňte a podepište Čestné prohlášení
 • pokud budete absolvovat POC test, zdravotnický personál Vás seznámí s jeho průběhem a poučí Vás o všem potřebném
 • zdravotnický personál Vám změří teplotu (pokud budete mít 37,5°C a víc, nelze návštěvu absolvovat)
 • personál Vás zavede za Vaším blízkým
 • dodržujte pokyny personálu a všechna hygienická opatření

Návštěva nebude možná, pokud

 • si návštěvu předem nedomluvíte
 • nedoložíte potřebné doklady
 • budete mít při testování pozitivní POC test
 • nebudete mít odpovídající respirátor
 • nevyplníte a nepodepíšete Čestné prohlášení
 • budete mít teplotu 37,5°C a vyšší
 • je klient, kterého chcete navštívit, v karanténě
 • je ve větší části domova nákaza COVID-19