O veřejné sbírce

Osvědčení o konání veřejné sbírky č.j. KUOK 5661/2019 bylo vydáno Krajským úřadem Olomouckého kraje dne 14.1.2019. Sbírka bude prováděna na území ČR od 15. 2. 2019 na neurčito.

Účel sbírky

Rekonstrukce a modernizace domovů Charity Jeseník, podpora sociálních a zdravotnických služeb Charity Jeseník, pořízení zdravotnických a kompenzačních pomůcek a přímá pomoc potřebným lidem v nouzi (lidem postiženým živelnou nebo přírodní katastrofou, požárem)

Povolené formy veřejné sbírky

  • shromažďováním příspěvků na předem vyhlášeném zvláštním bankovním účtu číslo 2001052821/2010, vedený u Fio banky a.s.
  • dárcovskými textovými zprávami prostřednictvím telekomunikačního koncového zařízení
  • složením hotovosti do pokladny zřízené právnickou osobou
  • pokladničkami
  • sběracími listinami
  • prodejem předmětů, jestliže je jejich příspěvek zahrnut v ceně (50% z ceny předmětu příjmem sbírky, 50% příjmem právnické osoby)
  • prodejem vstupenek na veřejná kulturní nebo sportovní vystoupení anebo jiné všeobecně přístupné akce pořádané za účelem získání příspěvku, jestliže je příspěvek zahrnut v ceně vstupenek (50% z ceny předmětu příjmem sbírky, 50% příjmem právnické osoby)
Roční průběžné vyúčtování bude zpracováváno ke dni 31. prosince.
 
Fyzická osoba oprávněná jednat ve věci sbírky: Mgr. Helena Paschkeová, ředitelka