Tříkrálová sbírka aktuálně

Sbírka probíhá od 1. do 16. ledna 2022

Přispět můžete:

  • koledníkům při tradičním koledování (pokud to situace dovolí)
  • do kasiček umístěných v obcích a městech  (viz seznam míst)
  • přes ONLINE KOLEDU na www.trikralovasbirka.cz
  • přímo na účet: 66008822/0800, variabilní symbol Charity Jeseník: 777988008
  • přes QR kódQR platba - TS 2022

Záměr využití výtěžku

Výtěžek bude použit na výstavbu Denního stacionáře Šimon v Jeseníku

DĚKUJEME