Aktuální ročník - 2020

Výsledky koledování v jednotlivých obcích

Výsledky - dle koledníků

 

Vlastní koledování probíhá ve dnech 1. – 14. 1. 2020.

Záměr

  • rekonstrukce Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku - částečné dofinancování

Kontakt na koordinátora sbírky

Věra Nováková - tel: 731 663 342; e-mail: vera.novakova@jesenik.charita.cz

Výsledky 2019

Co když koledníky nepotkám

Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:

  • dárcovské SMS na číslo 87 777 ve tvaru:
    DMS  KOLEDA  30 - Cena DMS je 30,- Kč, Charita obdrží 29,- Kč
    DMS  KOLEDA  60 - Cena DMS je 60,- Kč, Charita obdrží 59,- Kč
    DMS  KOLEDA  90 - Cena DMS je 90,- Kč, Charita obdrží 89,- Kč
  • bankovním převodem na konto: 66008822/0800 vedené u České spořitelny, variabilní symbol: 777.

Za Váš příspěvek děkujeme