Omezení služeb - COVID-19

Pravidla pro návštěvy v našich domovech

Návštěvy v domovech jsou možné od pondělí 25. 5. 2020, stále však trvají určitá bezpečnostní opatření:
 
  • Ideální je návštěvu předem telefonicky ohlásit.
  • Klienta mohou navštívit max. 2 lidé současně.
  • Po příchodu do domova použijte u vchodu dezinfekci na ruce, nasaďte si roušku a  kontaktujte ošetřující personál. Bude Vám změřena teplota a budete dotazováni, zda nemáte příznaky respiračního onemocnění a zda jste nepřišel v předchozích 14 dnech do styku s osobou, u které bylo prokázáno onemocnění Covid-19.
  • Pokud je to možné, měla by návštěva s vašim blízkým proběhnout mimo prostory domova. Pokud to není možné, dodržujte prosím určité odstupy od ostatních klientů.

Jiná opatření na domovech

Opouštění zařízení klientům zatím příliš nedoporučujeme, s výjimkou procházek po okolí. Další rozvolnění pravidel předpokládáme 8. 6. 2020.

 

Denní stacionář Šimon

Uživatelé službu mohou využívat od 26. 5. 2020 po telefonické domluvě s vedoucí stacionáře (Marta Nosková, tel.: 584 401 270, 604 350 906) a při dodržování hygienických pravidel, se kterými Vás vedoucí seznámí.