Domov pokojného stáří sv. Hedviky

Poslání

Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě poskytuje své služby osobám, které z důvodů své snížené soběstačnosti nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Prostřednictvím svých služeb umožňuje uživatelům žít takovým způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné, věkově srovnatelné populace.
 

Cílová skupina

 • senioři ve věku od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem
 • osoby se zdravotním postižením ve věku od 55 let, které pro svou nemoc (např. CMP) ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem

Naše služby nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny, nebo požadují jinou službu, než nabízíme,
 • osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním, které podléhá oznamovací povinnosti,
 • osobám, které trpí diagnostikovanou psychotickou duševní poruchou (schizofrenie, bipolární porucha),
 • osobám, které trpí neurodegenerativním onemocněním mozku (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba),
 • osobám, které z důvodu těžkého smyslového postižení (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí) vyžadují speciální péči (znaková řeč apod.),
 • osobám, které vyžadují pro svůj zdravotní stav poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, pokud jsme jí vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • z důvodu nedostatečné kapacity zařízení.
 

Cíle

 • Poskytovat pomoc jenom v takové míře, která je nezbytně nutná.
 • Poskytovat nabídku různorodých aktivit na trávení volného času.
 

Principy

 • Respektování individuality každého člověka
  Služby přizpůsobujeme potřebám našich uživatelů.
 • Podpora smysluplných vztahů s rodinami našich uživatel
 • Podpora samostatného rozhodování uživatele o sobě samém
 • Zaměření na celek
  Na situaci uživatele služeb pohlížíme v souvislostech, nikoli jen na aspekty částečné, dílčí.
 • Týmová spolupráce
  Každý pracovník si je vědom toho, že je součástí pracovního týmu a informace potřebné k poskytnutí kvalitní služby si vzájemně sděluje a vyměňuje se spolupracovníky.
 

Kapacita: 35 uživatelů

 

Žádost do DPS sv. Hedviky                       Žádost do DPS sv. Hedviky

Ceník služeb DPS sv. Hedviky

Leták

 

Kontakty