Z historie budovy Domova pokojného stáří sv. Františka

DSCF0835 (2015_05_19 04_30_40 UTC)DSCF0891 (2015_05_19 04_30_40 UTC)DSCF0905 (2015_05_19 04_30_40 UTC)

V nadační listině vratislavského knížete-biskupa Jindricha Förstera, který zemřel na zámku Jánský Vrch, ustanovil svou závěť takto: Nařizuji, aby 60.000,- zlatých bylo použito na založení sirotčince pod vedením Milosrdných sester sv. Karla Boromejského pro dítky biskupského panství.…V Johannesberku má se zříditi sirotčinec pro chudé děti z celé oblasti biskupského panství.“

DSCF0848 (2015_05_19 04_30_40 UTC)DSCF0860 (2015_05_19 04_30_40 UTC)Javornik_1930 (2015_05_19 04_30_40 UTC)

Podle biskupa Jindřicha Förstera (1853-1881) byl tento zaopatřovací ústav pro osiřelé a potřebné děti pojmenován jako „Katolický sirotčinec sv. Jindřicha“. K otevření ústavu došlo 1. července 1884 a téhož měsíce byla nadační listina potvrzena c.k. zemskou vládou. Sirotčinec udržovaly v chodu 3 určené sestry boromejky z Těšína, mělo zde pobývat na 15 sirotků (8 chlapců a 7 děvčat) od ukončeného šestého roku až do propuštění.

Po odsunu boromejek byl v květnu 1945 sirotčinec předán kardinálem Bertramem Chudým školským sestrám de Notre Dame. Ty byly totiž už v roce 1939 zbaveny své výchovné činnosti v místním klášteře, a proto se jejich činnost mohla soustředit na správu sirotčince. V roce 1947 dostaly sestry, které v té době působily už v rámci arcidiecézní Charity v Českém Těšíně povolení ke zřízení dvou dětských domovů – na Školní ulici čp. 44 v budově kláštera pro děti do 6 let a pro děvčata a na Lidické ulici čp. 39 výhradně pro chlapce. V dětském domově bylo například v listopadu 1949 v opatrování 61 dětí, o něž se staraly nejen práce schopné řádové sestry, ale i civilní personál a školení zaměstnanci.

V září 1950 v rámci celorepublikové proticírkevní akce - internace řádových sester do soustřeďovacích klášterů - byly do Javorníka na Lidickou ulici čp. 39 svezeny sestry kongregace Chudých školských sester de Notre Dame z Horažďovic.

DSCF0868 (2015_05_19 04_30_40 UTC)DSCF0843 (2015_05_19 04_30_40 UTC)DSCF0865 (2015_05_19 04_30_40 UTC)

Budovu na Lidické ulici obývaly sestry až do roku 1990, po odchodu do svých původních mateřinců ji převzala Charita. Dnes je zde Domov pokojného stáří sv. Františka, jedna ze služeb Charity Jeseník.

 

DSC_0418DSC_0706IMG_0625

 

 domov pokojneho stari