Domov pokojného stáří sv. Františka

Poslání

Domov pokojného stáří sv. Františka poskytuje své služby osobám, které z důvodů své snížené soběstačnosti nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Prostřednictvím svých služeb umožňuje uživatelům žít takovým způsobem života, který se co nejvíce přibližuje způsobu života běžné, věkově srovnatelné populace.

 

Cílová skupina

 • senioři ve věku od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem

 Naše služby nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny, nebo požadují jinou službu, než nabízíme,
 • osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním, které podléhá oznamovací povinnosti,
 • osobám, které trpí diagnostikovanou psychotickou duševní poruchou (schizofrenie, bipolární porucha), 
 • osobám, které trpí neurodegenerativním onemocněním mozku (Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba),
 • osobám, které z důvodu těžkého smyslového postižení (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí) vyžadují speciální péči (znaková řeč apod.),
 • osobám, které vyžadují pro svůj zdravotní stav poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, pokud jsme jí vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • z důvodu nedostatečné kapacity zařízení.
   

Cíle

 • Poskytovat pomoc jenom v takové míře, která je nezbytně nutná.
 • Poskytovat nabídku různorodých aktivit na trávení volného času.


Principy

 • Respektování individuality každého člověka
  Služby přizpůsobujeme potřebám našich uživatelů.
 • Podpora smysluplných vztahů s rodinami našich uživatelů
 • Podpora samostatného rozhodování uživatele o sobě samém
 • Týmová spolupráce
  Každý pracovník si je vědom toho, že je součástí pracovního týmu a informace potřebné k poskytnutí kvalitní služby si vzájemně sděluje a vyměňuje se spolupracovníky.
 

Kapacita: 24 uživatelů (do 31.12.2018)

 

Žádost do DPS sv. Františka                                  Žádost do DPS sv. Františka

Ceník služeb DPS sv. Františka

Leták

 

Výběrová řízení

Historie budovy Domova pokojného stáří sv. Františka

Kontakty