Domov pokojného stáří sv. Františka

Poslání

Domov pokojného stáří sv. Františka poskytuje své služby seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a věku nejsou nadále schopni žít ve svém domově. Chceme, aby naši uživatelé prožili toto životní období smysluplně v důstojném a bezpečném prostředí.

 

Cílová skupina

 • senioři ve věku od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem

 Naše služby nemůžeme poskytnout osobám:

 • s diagnostikovanou schizofrenií a maniodepresivní psychózou,
 • s mentálním postižením,
 • s duševní poruchou (po posouzení individuálních projevů).
   

Cíle

 • Co nejdéle zachovat tělesné i duševní zdraví a kognitivní funkce uživatelů.
 • Zachovat co největší soběstačnost uživatelů.
 • Zachovat kontakt s rodinou i širším prostředím.


Principy

 • Individuální přístup
 • Respekt a úcta
 • Zachování soukromí
 • Poskytování podpory, která je nezbytně nutná
 

Kapacita: 20 uživatelů 

 

Žádost do DPS sv. Františka                                  Žádost do DPS sv. Františka

Ceník služeb DPS sv. Františka

Leták

 

Výběrová řízení

Historie budovy Domova pokojného stáří sv. Františka

Kontakty