Denní stacionář Šimon

Poslání

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním postižením, a to i s přidruženým postižením tělesným, zrakovým nebo sluchovým. Naší snahou je umožnit uživatelům smysluplně trávit čas, začlenit se do kolektivu, naučit se novým dovednostem a zdokonalovat dovednosti již získané.

 

Cílová skupina

 • lidé s mentálním postižením, včetně přidruženého postižení tělesného, nebo zrakového, nebo sluchového
 • lidé s poruchou autistického spektra

věkové rozmezí: od 16 do 50 let

Naše služby nemůžeme poskytnout:

 • lidem vyžadujícím trvalý zdravotnický dohled,
 • lidem vyžadujícím neustálý individuální dohled ze strany pracovníka (potřeba osobní asistence),
 • lidem nevidomým či neslyšícím s lehkým až středním stupněm mentálního postižení,
 • lidem, kteří svými projevy intenzivně narušují pocit bezpečí ostatních uživatelů.
 

Hlavní cíl 

 • uživatel, který je schopen zvládnout co nejvíce úkonů v rámci sebeobsluhy (oblékání, stravování, hygiena, použití WC)
 • uživatel, který je schopen učit se novým věcem, nebo rozvíjet či udržovat dovednosti, které už zvládá
 • uživatel, který je schopen komunikovat s okolím a to slovně, nebo alternativními způsoby komunikace
 

Principy

 • Respektování potřeb individuality každého člověka

  Bereme každého uživatele takového, jaký je, přihlížíme k jeho schopnostem a dovednostem, vnímáme jeho individuální potřeby.

 • Preferování podpory před péčí

  Motivujeme uživatele k samostatnosti, a to např. za použití slovní podpory, alternativní komunikace aj.

 • Začleňování do společnosti

  Zprostředkováváme kontakt našich uživatelů s veřejností (výlety, návštěvy restaurací, kina, prezentace divadelního představení v jiných zařízeních aj.).

Denní kapacita: 12 uživatelů 

Provozní doba

Pondělí - pátek od 7:00 do 15:30 hod.

 

Žádost do Denního stacionáře Šimon                Žádost do Denního stacionáře Šimon

Ceník služeb DSŠ

Leták

 

Kontakty