Charitní pečovatelská služba

Poslání

Charitní pečovatelská služba pomáhá lidem, kteří nejsou sami schopni zvládat péči o sebe nebo svou domácnost, a tím jim umožňuje nadále žít ve svém přirozeném prostředí. Svou činnost provozuje na území mikroregionů Javornicko a Žulovsko.

Cílová skupina

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením
 • osoby s chronickým onemocněním

Věkové rozmezí: dospělí (18 - 64 let), senioři (nad 65 let)

Nejsme schopni poskytnout své služby zájemcům, kteří:

 • nesplňují podmínky cílové skupiny - jsou natolik soběstační, nebo se nenachází v tak nepříznivé sociální situaci, aby byli závislí na pomoci dalších osob,
 • vyžadují služby, které nejsou v kompetenci pečovatelské služby - např. zdravotnické úkony jako jsou odběry krve, aplikace injekcí a inzulinu, podávání léků, převazy ran atd. (tyto služby zajišťuje Charitní ošetřovatelská služba),
 • vyžadují jiný druh sociální služby - např. osobní asistenci, pobytovou službu, krizovou pomoc apod.,
 • trpí závažným psychickým onemocněním s agresivními projevy.

Cíle

 • podporovat uživatele k udržení jejich soběstačnosti a samostatnosti

Principy

 • Flexibilita
  Pohotově reagujeme a přizpůsobujeme službu dle aktuálních potřeb klienta.
 • Rovný přístup ke všem
  Přistupujeme ke všem klientům stejně, bezdůvodně neupřednostňujeme jednoho klienta před druhým.

Denní kapacita: 18 klientů

Provozní doba

Pondělí - pátek       7:00 - 15:30

 

Žádost o poskytování pečovatelské služby           Žádost o poskytování pečovatelské služby

Ceník Charitní pečovatelské služby

Leták

Kontakty