Charitní dům sv. Anežky

Poslání

Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě poskytuje své služby osobám, které v důsledku onemocnění demencí ztrácí nebo ztratily soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti, a nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova. Chceme umožnit našim uživatelům prožít závěr života v důstojném a bezpečném prostředí.

 

Cílová skupina

 • osoby se stařeckou demencí nebo Alzheimerovou chorobou od 60 let věku
 
 

Cíle

 • Co nejdéle zachovat soběstačnost každého uživatele při úkonech osobní hygieny, oblékání a stravování
 • Co nejdéle zachovat paměťové a orientační schopnosti každého uživatele 
 

Principy

 • Důstojnost a úcta ke každému uživateli

  Ve zdraví i nemoci je pro nás uživatel stále stejnou osobností, oslovujeme ho pane/paní, neskáčeme mu do řeči, klepeme před vstupem do pokoje atd.

 • Respektování potřeb uživatelů

  Vnímáme individuální potřeby našich uživatelů, respektujeme je a pomáháme jim je naplňovat.

 • Trpělivý a chápavý přístup

  K uživatelům přistupujeme klidně, trpělivě a se snahou pochopit také všechny projevy, které jejich onemocnění s sebou nese. 


Kapacita:
14 uživatelů v 1 - 3 lůžkových pokojích

 

Žádost do CHD sv. Anežky                     Žádost do CHD sv. Anežky

Ceník služeb CHD sv. Anežky

Leták

Kontakty