Domov se zvláštním režimem

Domov pokojného stáří sv. Františka – domov se zvláštním režimem – poskytuje své služby seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu onemocnění Alzheimerovou nemocí a jinými typy demencí a nejsou nadále schopni žít ve svém domově. Chceme, aby uživatelé našli v našem domově bezpečné prostředí, ve kterém mohou s podporou a pomocí prožít toto životní období důstojně a smysluplně.

Cílová skupina

 • osoby ve věku od 60 let s Alzheimerovou chorobou či jinými typy demencí, jejichž stav vyžaduje ve zvýšené míře dohled, podporu a péči, kterou není možné zajistit rodinnými příslušníky ani jiným typem sociálních služeb
Naše služby nemůžeme poskytnout osobám:
 
 • s diagnostikovanou schizofrenií a bipolární poruchou

 Cíle

 • Podporovat a co nejdéle zachovat soběstačnost, schopnosti a dovednosti uživatelů
 • Vhodně zvolenými technikami posilovat paměťové a kognitivní funkce uživatelů
 • Zachovat vazby s rodinou a blízkými osobami
 • Poskytovat kvalitní péči umírajícím 

Principy

 • Osobní přístup dle individuálních potřeb klienta
 • Respekt a úcta
 • Zachování soukromí a diskrétnosti
 • Smysluplnost volnočasových aktivit
 • Poskytování podpory jen tam, kde je to opravdu potřeba
Kapacita: 14 uživatelů