Domov pro seniory

Domov pokojného stáří sv. Františka - domov pro seniory -  poskytuje své služby seniorům, kteří z důvodu snížené soběstačnosti a věku nejsou nadále schopni žít ve svém domově. Chceme, aby naši uživatelé prožili toto životní období smysluplně v důstojném a bezpečném prostředí.

Cílová skupina

 • senioři ve věku od 60 let, kteří pro své stáří nebo nemoc ztrácejí schopnost sebeobsluhy a nemohou proto dál žít ve svém přirozeném prostředí ani si zajistit potřebnou podporu a péči jiným způsobem
Naše služby nemůžeme poskytnout osobám:
 
 • s diagnostikovanou schizofrenií a maniodepresivní psychózou,
 • s mentálním postižením,
 • s duševní poruchou (po posouzení individuálních projevů).

 Cíle

 • Co nejdéle zachovat tělesné i duševní zdraví a kognitivní funkce uživatelů
 • Zachovat co největší soběstačnost uživatelů
 • Zachovat kontakt s rodinou i širším prostředím

Principy

 • Individuální přístup
 • Respekt a úcta
 • Zachování soukromí
 • Poskytování podpory, která je nezbytně nutná
Kapacita: 6 uživatelů