Vycházky

Klienti domovů mohou chodit také na vycházky, ovšem s dodržením těchto pravidel:

  • klient používá v průběhu vycházky respirátor alespoň třídy FFP2 nebo KN95
  • bezprostředně po návratu z vycházky musí být umístěn do oddělených prostor a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude zopakován za další 3 až 4 dny. Umístění do oddělených prostor bude ukončeno v případě negativních výsledků obou testů. – Tento postup se od 20. 3. 2021 neuplatní u uživatelů, kteří mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu uplynulo nejméně 14 dnů, a očkovaná osoba nejeví žádné příznaky onemocnění COVID-19.