Pravidla pro návštěvy

V našem domově momentálně nejsme schopni z personálních důvodů zajistit testování návštěv. Prosím, ozvěte se na níže uvedené kontakty od 2.3., to už budeme vědět víc. Děkujeme za pochopení.

Zákaz návštěv se nově nevztahuje na:

 • osoby, které se před zahájením návštěvy podrobí POC testu, a to s negativním výsledkem (u nás zatím nelze),
 • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
 • na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.
Vzhledem k tomu, že u nás není možné z personálních důvodů udělat POC test, je potřeba si zařídit test na odběrovém místě (odběrová místa v Olomouckém kraji zde), příp. zkuste oslovit svého praktického lékaře, zda Vám test neudělá.
 
 

Pravidla pro návštěvy

 • Každou návštěvu si nejprve telefonicky domluvte se sociální pracovnicí nebo vedoucí domova (klienta mohou navštívit pouze 2 osoby v jeden čas):
  sociální pracovnice: Bc. Radka Pribilincová – tel. 730 844 497
  vedoucí: Jaroslava Švecová – tel. 731 135 941

Co potřebujete k návštěvě

 • doklad o absolvování vyšetření nebo POC testu na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, kdy vyšetření/test proběhlo nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy nebo doklad o tom, že jste v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělal onemocnění COVID-19
 • nový respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu
 • být zdravý, nemít žádné příznaky virového onemocnění

Průběh návštěvy

 • přijďte v domluveném termínu, zazvoňte na zvonek domova a vyčkejte na příchod personálu
 • před vstupem do domova si nasaďte nový respirátor
 • na označeném místě si nejprve vydezinfikujte ruce a předložte všechny doklady určenému personálu
 • vyplňte a podepište Čestné prohlášení
 • zdravotnický personál Vám ještě změří teplotu (pokud budete mít 37,5°C a víc, nelze návštěvu absolvovat)
 • personál Vás zavede za Vaším blízkým
 • dodržujte pokyny personálu a všechna hygienická opatření

Návštěva nebude možná, pokud

 • si návštěvu předem nedomluvíte
 • nedoložíte potřebné doklady
 • nebudete mít odpovídající respirátor
 • nevyplníte a nepodepíšete Čestné prohlášení
 • budete mít teplotu 37,5°C a vyšší
 • je klient, kterého chcete navštívit, v karanténě
 • je ve větší části domova nákaza COVID-19