Podporují nás

DĚKUJEME všem sponzorům a partnerům, kteří nás podporují, ať věcným darem, nebo ve formě finančních prostředků. Bez nich bychom nemohli naplňovat své poslání – pomáhat všem potřebným.

Seznam dárců, sponzorů a partnerů za rok 2016

Seznam dárců, sponzorů a partnerů za předchozí roky: 2015, 2014, 2013, 2012

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo práce a sociálních věcí podporuje prostřednictvím Olomouckého kraje pět sociálních služeb, které Charita Jeseník provozuje - Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě, Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě, Denní stacionář Šimon v Jeseníku a Charitní pečovatelskou službu.

Olomoucký kraj

Olomoucký kraj podpořil v roce 2017 z Podprogramu č. 2 (Dotace určená na poskytování sociálních služeb nestátním neziskovým organizacím) naše sociální služby celkovou částkou 987.700,- Kč. (Domov pokojného stáří sv. Hedviky - 328.400,- Kč, Domov pokojného stáří sv. Františka - 225.100,- Kč, Charitní dům sv. Anežky - 181.200,- Kč, Denní stacionář Šimon - 203.000,- Kč a Charitní pečovatelská služba - 50.000,- Kč).

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Získaný nadační příspěvek z programu Senior ve výši 80.000,- Kč je v roce 2017 využit na projekt "K lepšímu porozumění našim klientům". V rámci projektu bude 18 pracovníků v sociálních službách z charitních domovů proškoleno v metodě Bazální stimulace a Validace Naomi Feil. 

Město Jeseník

Město Jeseník přispělo v roce 2017 na provoz čtyř našich sociálních služeb - Denní stacionář Šimon v Jeseníku, Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě, Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě a Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Celková výše příspěvku činí 99.000,- Kč.

Město Vidnava

Město Vidnava přispělo v roce 2017 na provoz dvou sociálních služeb - Domov pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě a Charitní pečovatelskou službu. Celková výše příspěvku činí 70.000,- Kč.

Obec Hradec-Nová Ves

 

Obec Hradec-Nová Ves finančně podpořila v roce 2017 provoz Denního stacionáře Šimon v Jeseníku, a to částkou 40.000,- Kč.

Město Javorník

Město Javorník přispělo v roce 2017 na provoz tří sociálních služeb - Charitní pečovatelská služba, Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku a Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě. Celková výše příspěvku činí 30.000,- Kč.

Stará Červená Voda

Obec Stará Červená voda v roce 2017 finančně přispěla na provoz Domova pokojného stáří sv. Hedviky. Celkem se jedná o příspěvek ve výši 30.000,- Kč.

Obec Velká Kraš

Obec Velká Kraš v roce 2017 finančně přispěla na provoz Charitní pečovatelské služby, Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku, Domova pokojného stáří sv. Hedviky a Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě. Celkem se jedná o příspěvek ve výši 30.000,- Kč.

Obec Vápenná

Obec Vápenná přispěla v roce 2017 na provoz dvou sociálních služeb - Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku a Charitní pečovatelskou službu. Celková výše příspěvku činí 16.000,- Kč.