Začíná Tříkrálová sbírka

Začíná Tříkrálová sbírka

Ode dneška můžete v našich městech a obcích potkávat koledníky Tříkrálové sbírky. Každému, koho navštíví, budou přát šťastný nový rok, obdarují jej drobným dárkem  i zpěvem a napíší posvěcenou křídou na dveře domů a bytů zkratku K + M + B.

Vlastní koledování provádí skupinky Tří králů. Jménem Charity Javorník budou prosit o finanční pomoc na provedení bezbariérových úprav sociálních zařízení v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. Upravené koupelny a WC se tak více přizpůsobí potřebám uživatelů a zajistí jim větší komfort a soukromí.

V loňském roce pomohl výtěžek Tříkrálové sbírky podobnému účelu. Díky štědrosti Vás dárců jsme zrekonstruovali sociální zařízení v Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. 

Každá skupinka má svého vedoucího. Vedoucí bude mít u sebe zapečetěnou kasičku s logem Charity ČR, průkazku se shodným číslem a občanský průkaz. V případě pochybností máte plné právo zkontrolovat, zda se jedná o skutečné tříkrálové koledníky.

Pokud nebudete mít štěstí a nesetkáte se s tříkrálovými koledníky, můžete přispět také prostřednictvím:

  • dárcovské SMS ve tvaru DMS KOLEDA na číslo 87 777
  • bankovním převodem na účet Tříkrálové sbírky 66008822/0800, vedený u České spořitelny

Již tradičně vyhlašujeme doprovodnou výtvarnou soutěž o ceny. Její téma zní "A hle, hvězda, kterou spatřili na východě, je předcházela, až se zastavila na místě, kde bylo dítě s matkou...". Zúčastnit se ji mohou děti od předškoláků až po žáky 9. tříd.

TS2013 - Výtvarná soutěž

Kontakty na koordinátory sbírky:
Kamil Novotný - tel. 731 140 095, e-mail: provoz.javornik@charita.cz
František Uhlíř - tel. 731 780 822


Tříkrálová sbírka končí 15. ledna 2013. Podrobné výsledky koledování naleznete na našich webových stránkách.

 


 

Související galerie