Svatý František a kočka

Svatý František a kočka

Klienti z Domova pokojného stáří sv. Františka oslavili 4. října v rámci kavárničky svátek svého patrona, svatého Františka z Assisi. Ten se svým upřímným životem zasadil o upevnění hodnot, jako jsou láska k bližnímu a chudoba.

Všichni klienti z Domova pokojného stáří sv. Františka si v tento slavnostní den společně se zaměstnanci Domova při posezení u kávy promítali fotky z výletů a různých akcí z minulých let. Mnozí také zavzpomínali na ty, kteří již mezi nimi nejsou.

Z důvodu přestěhování se do menších prostor nebylo možné na oslavu pozvat klienty z  ostatních domovů. Ve stejné datum se však slaví také Den zvířat, proto na oslavě nemohla chybět alespoň kočka, která dělá klientům společnost více jak rok.

Klienti společně oslavili svátek sv. Františka z Assisi.Poseděli u kávičky a u toho si promítali fotky z výletů.Společnost jim dělala také jejich černá kočka.