Stěhování po patnácti letech

Stěhování po patnácti letech

Domov pokojného stáří sv. Františka sídlí od 11. srpna ve Vlčicích. Stěhování z Javorníku proběhlo celkem hladce a to díky pomoci různých dobrovolníků a zaměstnanců Charity Jeseník.

Stěhování domova proběhlo v období od 9. do 11. srpna. Samotné přípravy na stěhování začali však už několik týdnů předem. Vše se muselo řádně naplánovat, aby negativní dopad na klienty domova byl co nejmenší.
V červenci probíhalo veškeré třídění věcí, úklid apod. Hlavní stěhování pak začalo ve čtvrtek 9. srpna, kdy byly odvezeny osobní věci klientů a zrovna nevyužívané pomůcky.
V pátek přijelo nákladní auto z firmy p. Červeného z Bukové. Tím byl odvezen nábytek – skříně a noční stolky. I když se stěhovalo v době prázdnin a dovolených, kdo mohl, přišel pomoct. Z Bílé Vody přijela terapeutická komunita Harmonie, dobrovolníci z Institutu Krista Velekněze a také dobrovolníci ze Skorošic. V neposlední řadě pomáhali zaměstnanci Charity a jejich příbuzní. Tito všichni pomáhali jak v pátek, tak i v sobotu. To už se stěhovalo všech 21 klientů.
Dopoledne se přestěhovala všechna lůžka a ihned se skládala, aby bylo vše nachystané, až odpoledne přijedou klienti. Ti byli po obědě převezeni charitními vozy. Na pomoc přijelo také auto z Denního stacionáře Šimon v Jeseníku, které je vybavené pro převoz klientů na invalidním vozíčku. O občerstvení formou balíčků pro všechny zúčastněné se postarala Vývařovna AVE z Vidnavy.
Přestěhovat během dvou dnů celou budovu i s lidmi, není jednoduché. Domov pokojného stáří sv. Františka to zažil již potřetí. Naposledy to bylo v roce 2003, kdy se stěhoval z Bílé Vody do Javorníku. Toto stěhování si někteří klienti i zaměstnanci pamatují, takže věděli, co je čeká. Všichni to ale zvládli skvěle a nyní se v novém domově pomalu zabydlují. Až se bude domov stěhovat zpět do Javorníku, snad půjde vše tak dobře, jak to šlo nyní. A za to všem patří velké „DĚKUJEME“.

Související galerie