Pistolka sklidila úspěch

Pistolka sklidila úspěch

Kdo si udělal čas a přišel v úterý 22. května 2018 do Divadla Petra Bezruče v Jeseníku, mohl se nejen skvěle pobavit, ale i podpořit dobrou věc. Svá vystoupení zde totiž představili uživatelé a zaměstnanci Denního stacionáře Šimon a žáci Základní umělecké školy Jeseník.

Po krátkém přivítání ředitelkou Charity Jeseník Helenou Paschkeovou a vedoucí Denního stacionáře Šimon Martou Noskovou, přišlo na řadu první představení, kterým byla právě vtipná detektivka „Pistolka“ v podání Denního stacionáře Šimon. Ta dokázala diváky natolik pobavit, že nějaký ten „výpadek“ textu byl okamžitě odpuštěn. Herecké výkony byly strhující a velký potlesk a poděkování ve formě malého dárku bylo určitě zasloužené.  O tom, jak náročné je takové představení nacvičit, si můžete přečíst v chystaném červnovém Okénku v rozhovoru s Editou Koriťákovou.

Po detektivce přišla na řadu bajka, kterou společně přednesli klienti stacionáře a tři žáci ZUŠ. Poučila nás o lidské ješitnosti a všichni mohli ocenit skvělý přednes vystupujících. Pohádka „O princezně na hrášku“ v podání divadla Karambol při ZUŠ Jeseník se pak nesla opět na vtipné vlně a na mladých hercích nebyla znát ani kapka trémy. Výkony byly úžasné a improvizace při výpadku textu už byla známkou profesionality. Také mladí herci sklidili velký potlesk a dostali malý dárek. Poznámka jedné klientky stacionáře „Ti byli vážně dobří“ tak může divadelníky ze stacionáře pohánět k dalším skvělým výkonům.

A jak mohli návštěvníci podpořit dobrou věc? Výtěžek ze vstupného, které bylo dobrovolné, bude totiž použit na zaplacení výletu klientů stacionáře do Prahy. Všichni návštěvníci obdrželi program, na jehož druhé tsraně bylo rozepsáno, jakou částkou na co klientům přispějí. No a jaký byl výsledek? Vybralo se úžasných 9.057 korun!

Poděkování tak patří všem, kdo přišli a přispěli klientům stacionáře na výlet do Prahy, o kterém tak dlouho snili. Velké díky patří mladým hercům ze ZUŠ Jeseník a jejich učitelce p. Janské, že se připojili k tomuto projektu. Děkujeme také MKZ Jeseník za jejich vstřícnost a podporu. Velké poděkování ale patří především všem pracovníkům stacionáře nejen za nacvičení úžasného představení, ale i za jejich celoroční obětavou práci.

Související galerie