MŮJ SVĚT vstupuje do druhého desetiletí

MŮJ SVĚT vstupuje do druhého desetiletí

MŮJ SVĚT - fotosoutěž amatérských fotografů, kteří jsou jakkoli spjati s Charitami celé České republiky, vstupuje do druhého desetiletí. Jedenáctý ročník fotosoutěže, od počátku spojené se jménem patrona Jindřicha Štreita, právě vyhlásil její pořadatel, kterým je Charita Opava. Vernisáž nejlepších fotografií v únoru příštího roku bude doprovázet také představení výpravné publikace, mapující desetiletí této ojedinělé soutěže.

„Když jsem byl v roce 2007 osloven, abych se ujal porotování fotografické soutěže MŮJ SVĚT, nemohl jsem předvídat, že se stane tak populární,“ říká celosvětově uznávaný fotograf Jindřich Štreit, společně s Jiřím Siostrzonkem z Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě od počátku soutěže také člen odborné komise, která vybírá vítězné snímky z každé ze tří soutěžních kategorií – Portrét, Život kolem nás a Jak to vidím já. Obesílají je nejen zaměstnanci, ale také dobrovolníci a klienti Charit celé České republiky, protože ti všichni dohromady tvoří široké společenství lidí, potkávajících se při pomoci potřebným ve svém okolí. Právě o jejich zkušenostech, zážitcích i poučenému a empatickému pohledu na sociální práci vypovídá velké množství fotografií, které do soutěže každoročně dochází.

Jedenáctý právě vyhlášený ročník bude mít uzávěrku poslední den ledna 2019, posléze se sejde komise, aby z došlých snímků vybrala ty nejlepší. „Mnohdy není naše rozhodování jednoduché, proto hodně diskutujeme o formě i obsahu, důraz klademe především na obsahovou a ideovou stránku fotografií,“ vysvětluje Jindřich Štreit práci komise, v níž opět zasedne jako třetí člen Zdeněk Kovářík, manažer oddělení komunikace firm y ASEKOL , která je již řadu let partnerem fotosoutěže.

Vernisáž oceněných fotografií v únoru příštího roku v krásných prostorách Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea v Opavě bude o to slavnostnější, že ji doprovodí také představení výpravné publikace, která přinese všechny oceněné fotografie za uplynulých deset let této výjimečné fotosoutěže. Poté bude výstava celý rok 2019 putovat po městech celé České republiky.

 

     Můj svět  Můj svět informace