Loňský výtěžek opět překonán, děkujeme

Loňský výtěžek opět překonán, děkujeme

Pracovníci Charity Javorník dokončili otevírání všech zapečetěných pokladniček Tříkrálové sbírky. Tři králové koledovali ve 23 obcích Jesenicka. Celkem bylo rozpečetěno 110 pokladniček a výnos dosáhl částky 429.194,- Kč.

Výtěžek byl ve srovnání s loňským rokem překonán o 8.983,- Kč. Po rozdělení zůstane z vykoledované částky javornické Charitě 278.976,- Kč. Tyto finance budou v souladu se schváleným záměrem použity na bezbariérové úpravy sociálních zařízení v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě.

„Letošní výsledky nám opět udělaly radost. Jménem Charity Javorník děkuji všem dárcům za důvěru a štědrost. Ukazuje se, že umíme stále otvírat svá srdce a pomáhat tak lidem, kteří naši pomoc potřebují. Velké poděkování patří také koordinátorům sbírky a hlavně koledníkům, kteří přes letošní rozmary počasí navštěvovali domácnosti. Již nyní pro ně připravujeme tradiční filmové promítání v jesenickém kině.“ děkuje ředitelka Charity Javorník Helena Paschkeová.

Mgr. Helena Paschkeová, Charita Javorník, tel: 732 825 091, e-mail: javornik@charita.cz

Konečné výsledky Tříkrálové sbírky 2013 v jednotlivých obcích

Tisková zpráva ke stažení

Související galerie