Domácí vítězství neobhájili

Domácí vítězství neobhájili

Na zahradě Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě proběhl v pátek 13. července již V. ročník kuželkového turnaje. Do boje o „putovní zlatou kuželku“ se opět zapojily i ostatní domovy z okolí.

Kromě domácího družstva soutěžili klienti Charitního domu sv. Anežky, Domova pokojného stáří sv. Františka, Centra sociálních služeb Jeseník, Domova pro seniory Javorník (domov z Kobylé nad Vidnavkou) a Domova důchodců Zlaté Hory.
Počasí hře zprvu příliš nepřálo, ale nakonec se celé soutěžní odpoledne vydařilo. A i když se domácímu družstvu nepodařilo obhájit loňské vítězství, hráčům to dobrou náladu neubralo. Při poslechu manželů Knápkových si vychutnávali příjemnou atmosféru společného turnaje a bohaté občerstvení.
Na třetím místě se umístilo družstvo z Domova pokojného stáří sv. Františka, na druhém pak hráči z Domova v Kobylé nad Vidnavkou a zlatou kuželku si odvezlo družstvo z Domova důchodců Zlaté Hory.
Chtěli bychom poděkovat manželům Knápkovým, za příjemný hudební doprovod. Dále také všem zaměstnancům DPS sv. Hedviky, kteří se podíleli na přípravě celého turnaje. A v neposlední řadě také všem soutěžícím za jejich účast a dobrou náladu.

Související galerie