Dar z Mandre group

Dar z Mandre group

Společnost Mandre group podpořila naši Půjčovnu kompenzačních pomůcek finančním darem ve výši 10.000,- Kč. Díky tomuto daru byla rozšířena dosavadní nabídka půjčovny. Bylo zakoupeno klozetové křeslo a mechanický vozík, z našich zdrojů bylo dále pořízeno chodítko. Za poskytnutý dar společnosti Mandre group velmi děkujeme. 

Dny otevřených dveří

Dny otevřených dveří

Ve dnech 25. - 27. září jsme u příležitosti Dne Charity pozvali veřejnost na prohlídku našich zařízení a postupně tak ukázali jednotlivé služby, které provozujeme. Na všech střediscích si všichni zájemci také mohli změřit tlak nebo cukr v krvi.

Nové koupelny v DPS sv. Františka

Nové koupelny v DPS sv. Františka

V Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku byla dokončena v polovině září rekonstrukce sociálních zařízení. Stavební úpravy byly financovány z výtěžku letošní Tříkrálové sbírky a částečně z našich zdrojů.

Pouť na Maria Hilf

Pouť na Maria Hilf

V sobotu 15. září 2012 proběhla na poutním místě Maria Hilf u Zlatých Hor již 17. Pouť tří národů. Letos byla spojena s trvalým umístěním relikvií zesnulého blahoslaveného papeže Jana Pavla II. v poutním kostele. Této pouti se zúčastnilo také několik našich uživatelů z Domova pokojného stáří sv. Františka.

Vidíme srdcem

Vidíme srdcem

Ve středu 12.9.2012 jsme se zúčastnili v jesenické kapli akce "Vidíme srdcem". Již tradičně ji pořádá Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých. Letos byla poprvé spojena s prezentací poskytovatelů sociálních služeb Jesenicka.

Na návštěvě v Kobylé

Na návštěvě v Kobylé

Dne 11.9.2012 navštívili uživatelé našich domovů pro seniory - DPS sv.Hedviky a DPS sv. Františka - Domov důchodců v Kobylé, kde probíhal Den otevřených dveří. Připravený program se uživatelům velice líbil. Mnozí se tam setkali se svými známými, společně si zatancovali a popovídali. Už teď se těší na podobné společné setkání.

Charita varuje klienty před pančovaným alkoholem

Charita ČR ve svých zařízeních informuje své klienty o nebezpečném alkoholu s příměsí metylakoholu, který si v posledních dnech vyžádal již několik lidských životů, nepřijímá však žádná zvláštní opatření.

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Psychobiografický model péče: Práce s životním příběhem

Charita ČR zavádí ve svých službách pro seniory nový přístup k ošetřovatelské péči, psychobiografický model péče profesora Erwina Böhma. Ten je zaměřen na podporu sebepéče starých a zmatených lidí a na způsoby, jak co nejdéle tuto schopnost uchovat oživením jejich psychiky.

Koncem září vyvrcholí kampaň Den Charity

Dny otevřených dveří, exkurze, výstavy a prezentace, koncerty a divadelní představení pro děti i dospělé. Takové nabídky čekají návštěvníky akcí, pořádaných v rámci kampaně Den Charity.

Přespávání v Denním stacionáři Šimon

Jak se už stalo v Denním stacionáři Šimon tradicí, uskutečnilo se ve čtvrtek 23. srpna letní přespávání. Tato aktivita se u našich uživatelů těší velké oblibě.