Vánoční koncert

Vánoční koncert

Ve středu 12. prosince se konal v Domově pokojného stáří sv. Hedviky vánoční koncert souboru Písklata ze Žulové, který v předvánočním čase zahrál a zazpíval našim uživatelům vánoční koledy. Mnozí klienti si rádi také s dětmi zazpívali.

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

DCHOO získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost

Diecézní charita ostravsko-opavská získala Národní cenu ČR za společenskou odpovědnost v rámci programu CSR. DCHOO získala titul "Společenský odpovědné organizace". Slavností předávání cen probíhalo 27.11. 2012 v Praze.

Navštívil nás Mikuláš

Navštívil nás Mikuláš

6. prosince 2012 přišel navštívit uživatele Domova pokojného stáří sv. Hedviky Mikuláš v doprovodu anděla a dvou čertů. Uživatelé byli z jejich přítomnosti velice nadšení a zavzpomínali si na dřívější časy. Poté od Mikuláše a čertů dostali perníčky pro štěstí.

Dar z Výboru dobré vůle

V průběhu listopadu jsme obdrželi nadační příspěvek z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ve výši 50.000,- Kč. Z tohoto příspěvku byly pořízeny zdravotnické pomůcky pro klienty Charitní ošetřovatelské služby. Půjčovna kompenzačních pomůcek tak byla rozšířena o kyslíkový koncentrátor, odsávačku a injekční pumpu. 

Soutěž "O nejkrásnější dýni 2012"

Soutěž "O nejkrásnější dýni 2012"

Uživatelé našeho Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku se zúčastnili soutěže "O nejkrásnější dýni 2012". Tato soutěž byla vyhlášena v rámci projektu Senioři mezi námi.  Výrobky našich klientů byly vybrány mezi 50 nejlepších prací. 

Charita Frýdek Místek pořádá koncert Scholy Gregoriana Pragensis

Charita Frýdek-Místek společně s římskokatolickou farností Vás zve na Adventní koncert Scholy Gregoriana Pragensis.

Kalendář Haiti - Výzvy 2013

Kalendář Haiti - Výzvy 2013

Buďte s námi na Haiti po celý rok 2013, kupte si kalendář a udělejte 3x radost. Ozdobte si svůj byt, kancelář nebo kalendář darujte někomu blízkému. Mějte dobrý pocit z dobrého skutku, protože nákupem kalendáře podporujete vzdělávací projekty na Haiti.

Setkání Rady Charity

Setkání Rady Charity

V pátek 16. listopadu proběhlo na faře ve Vidnavě setkání ředitelky Charity Javorník a členů nově jmenované Rady, která je jejím poradním orgánem. 

Novinky pro případ mimořádných událostí za rok 2012

Novinky pro případ mimořádných událostí za rok 2012

V březnu 2012 byl Diecézním ředitelem charity ostravsko-opavské (DCHOO) jmenován novým vedoucím pro případ mimořádných událostí Mgr. Martin Okáč, pracovník Střediska humanitární pomoci DCHOO.

Oslava sv. Hedviky

Oslava sv. Hedviky

Dne 16.10.2012 se konala v DPS sv. Hedviky ve Vidnavě oslava patronky Domova - sv. Hedviky. Program začal ve 13 hodin sváteční mší v kapli Domova, kde Otec Miroslav Kadlec v doprovodu Otce Jana Larische z Ostravy odsloužili společně mši. Otec Larisch pak přijal pozvání mezi uživatele našeho Domova a hosty z DPS sv. Františka z Javorníku. Všem zúčastněným zazpíval soubor dětí ze ZUŠ Vidnava. K dobré pohodě byl podáván zákusek, káva a další občerstvení.