Brzy v televizi: Příběhy, které svět nevidí

Brzy v televizi: Příběhy, které svět nevidí

Česká televize natočila dokumentární cyklus o práci Charity ČR a dalších církevních organizací nazvaný Příběhy, které svět nevidí. První díl věnovaný "procházce světem mentálně hendikepovaných" odvysílá v neděli 8.9. v 15:15 na ČT2.

Pomoc lidem bez rozdílu národností, barvy pleti či společenského postavení

Biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz vydal prohlášení k sobotním shromážděním v Ostravě 24. 8. 2013. Prohlášení je reakcí biskupa na rostoucí napětí ve společnosti mezi majoritní společností a Romy. 

Prohlášení biskupa diecéze ostravsko-opavské
k sobotním shromážděním v Ostravě 24. 8. 2013

Výlet do lázní

Výlet do lázní

Na 30. srpna jsme si s uživateli Denního stacionáře Šimon naplánovali výlet do Priessnitzových lázní. Cestu ze stacionáře na autobusové nádraží jsme si zkrátili přes Smetanovy sady. Načasovali jsme si to výborně. Jen co jsme došli na autobusové nádraží, už tu byl autobus.

Tradiční noční přespávání v Denním stacionáři Šimon

Tradiční noční přespávání v Denním stacionáři Šimon

Závěr prázdninového provozu pro dospělé uživatele s lehkým mentálním postižením završujeme v Denním stacionáři Šimon již tradičním programem s přespáváním pracovníků spolu s našimi uživateli. Dříve byla na programu např. návštěva kina, promítání filmů, návštěva luxusní kavárny nebo pyžamové soutěžení. Tentokrát jsme se rozhodli, že si užijeme klasické zahradní grilování.

Výlet do přírody

Výlet do přírody

Dne 13. 8. 2013 se jeden uživatel a tři uživatelky DPS sv. Hedviky domluvili s pracovnicí aktivizačních činností, že si udělají výlet a navštíví rybníky a Rybářskou baštu v Černé Vodě.

Návštěva výstavy "Floriánův cech"

Návštěva výstavy "Floriánův cech"

Této zajímavé výstavy, která byla pořádaná ke 140. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Javorníku, se 24.7. zúčastnili čtyři naši klienti. Díky ochotě pracovnic Kulturního domu byla účast na výstavě umožněna i našemu klientovi na vozíčku.

Další canisterpaie v DPS sv. Františka

Další canisterpaie v DPS sv. Františka

Ve čtvrtek 18.7. se již klienti na setkání s pejsky a cvičitelkami velmi těšili. Naše klientka, paní Zugárková, připravila malovaný plakát, jímž jsme všechny na tuto akci srdečně pozvali. Setkání se konalo pro velké horko opět v naší jídelně.

Výlet na Jánský Vrch

Výlet na Jánský Vrch

17. července byl krásný, slunný den. Seznámila jsem klienty s historií našeho zámku a vydali jsme se stinným parkem směrem k zámku. Cestou jsme poznávali historické budovy, jako např. dům C. Ditterse z Dittersdorfu, známého hudebního skladatele a bývalého hudebníka ve službách biskupů, žijících na zdejším zámku.

Hudební vystoupení p. Pečenky v DPS sv. Hedviky

Hudební vystoupení p. Pečenky v DPS sv. Hedviky

Dne 18.7.2013 přišel do našeho zařízení DPS sv. Hedviky ve Vidnavě zazpívat uživatelům známé lidové a dechové písničky pan Šimon Pečenka. Písničky si přišlo poslechnout 21 uživatelů z DPS sv. Hedviky a 4 uživatelky z Charitního domu sv. Anežky.

Lurdská jeskyně v DPS sv. Františka

Lurdská jeskyně v DPS sv. Františka

V úterý 16. července požehnal O. Piotr Niewiadomski, SDS v Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku sochu Panny Marie. Za účasti klientů, zaměstnanců a javornických farníků tak byla po letech v rohu charitní zahrady obnovena Lurdská jeskyně.