Koncert podpořil Tříkrálovou sbírku

Vladimír Mišík, foto: Wikimedia Commons

Tradiční Tříkrálový koncert 2014 oslavující lidskou solidaritu proběhl v neděli 5. ledna od 18 hodin v Městském divadle Brnno. V přímém přenosu ho odvysílala Česká televize. Koncert si můžete prohlédnout ze záznamu, případně ho ohodnotit pomocí dotazníku.

Tři králové opět v našich ulicích

Tři králové opět v našich ulicích

Až do úterý 14. ledna se můžete potkávat s koledníky Tříkrálové sbírky. Každému, koho navštíví, budou přát šťastný nový rok, obdarují jej drobným dárkem i zpěvem a posvěcenou křídou označí dveře domů a bytů zkratkou K + M + B.

Vánoční koncert

Vánoční koncert

Dne 16.12.2013 se v našem DPS sv. Hedviky ve Vidnavě konal Vánoční koncert. Zazpívat přišel pan Šimon Pečenka, který v našem zařízení už jedno vystoupení měl. A protože mělo toto vystoupení veliký ohlas, opět jsme pana Pečenku oslovili.

Vánoční setkání ve stacionáři

V pátek 13. prosince proběhlo ve stacionáři Vánoční setkání s rodiči a přáteli Denního stacionáře Šimon. Na programu bylo vánoční čtení pod vedením pracovnice J. Urbánkové a zpívání koled, které si s námi zazpívali i naši hosté.  Na akordeon nás doprovázely E. Koriťáková a asistentka pedagoga z rehabilitační třídy E. Tameová, na bubny společně hráli T. Kolařík a J. Poláková.

Podvečer s Mikulášem

Podvečer s Mikulášem

V podvečerních hodinách 6. prosince 2013 navštívili DPS sv. Hedviky ve Vidnavě Mikuláš, anděl a dva čerti, kteří k nám dorazili až z Velké Kraše.

Kouzelný večer s Mikulášem

Kouzelný večer s Mikulášem

Velkým zážitkem byl pro všechny uživatele DPS sv. Františka večer 4.12., kdy do našeho zařízení zavítala návštěva Mikuláše s hojným doprovodem děsivých čertů a krásných andělů z terapeutické komunity Fides - Bílá Voda.

Vystoupení manželů Knápkových

Vystoupení manželů Knápkových

Dny se krátí, počasí je studené a venku šero i za bílého dne. A to člověku na náladě nepřidá. Abychom přispěli k dobré náladě nejen uživatelů, nechali jsme si zahrát.

Divadelní šňůra se stacionářem

Divadelní šňůra se stacionářem

Divadelní přestavení „Legenda o Vinckovi“, které nacvičili během roku uživatelé a pracovnice Denního stacionáře Šimon v Jeseníku, nebylo v září na Dni otevřených dveří zahráno naposledy. Hned 7. listopadu byli všichni pozvaní do Mikulovic do domu s pečovatelskou službou SOUŽITÍ 2005, aby pro seniory zahráli divadlo. Všichni byli skvěle připraveni a vše klaplo na výbornou.

Beseda o Austrálii v DPS sv. Františka

Beseda o Austrálii v DPS sv. Františka

Při pondělní kavárničce proběhla poutavá beseda o Austrálii, kterou si pro naše uživatele přichystala paní Jiřina Králíková, která v Austrálii strávila několik týdnů.

Slavnostní požehnání CHD sv. Anežky

Slavnostní požehnání CHD sv. Anežky

O svátku sv. Anežky České, ve středu 13. 11. 2013, proběhla slavnost požehnání Charitního domu ve Vidnavě, který nese její jméno. Kromě našich klientů se zúčastnili i jejich příbuzní, přišli k nám také klienti a zaměstnanci z jiných středisek.