Domácí hospicová péče má nové pomůcky

Domácí hospicová péče má nové pomůcky

Díky podpoře Výboru dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové jsme mohli pro naši domácí hospicovou péči zakoupit 2 oxygenátory a polohovací lůžko. O tyto pomůcky je totiž v této službě velký zájem.

Co se starým kalendářem? Může vytvořit krásný výhled.

Pomalu se nám blíží konec roku, tedy čas, kdy každá domácnost mění starý kalendář za nový. Právě letos můžete váš nástěnný kalendář zrecyklovat tím nejlepším možným způsobem – věnovat jej Charitě Jeseník. Pomůžete tak klientům Charitního domu sv. Anežky ve Vidnavě.

MŮJ SVĚT vstupuje do druhého desetiletí

MŮJ SVĚT vstupuje do druhého desetiletí

MŮJ SVĚT - fotosoutěž amatérských fotografů, kteří jsou jakkoli spjati s Charitami celé České republiky, vstupuje do druhého desetiletí. Jedenáctý ročník fotosoutěže, od počátku spojené se jménem patrona Jindřicha Štreita, právě vyhlásil její pořadatel, kterým je Charita Opava. Vernisáž nejlepších fotografií v únoru příštího roku bude doprovázet také představení výpravné publikace, mapující desetiletí této ojedinělé soutěže.

Vánoce našich babiček

Vánoce našich babiček

V jesenické Vodní tvrzi nyní probíhá výstava s názvem Vánoce našich babiček. Na tu se byli v úterý 20. listopadu podívat klienti Denního stacionáře Šimon.

 

Putovní les v Charitním domě sv. Anežky

Putovní les v Charitním domě sv. Anežky

Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. A když zrovna nemohou klienti do lesa? Přijde les ke klientům. Krásný zážitek klientům z Charitního domu sv. Anežky zprostředkovaly minulý víkend dvě pracovnice.

Co lze vyrobit z kukuřičného šustí?

Co lze vyrobit z kukuřičného šustí?

Jak se vyrábí z kukuřičného šustí andělíček si vyzkoušeli ve středu 7. listopadu klienti a zaměstnanci Denního stacionáře Šimon. Postup výroby jim po celou dobu trpělivě vysvětlovala paní Olga Jochmannová, která tvoří ze šustí již mnoho let.

Vzpomínkové odpoledne u sochy Panny Marie

Vzpomínkové odpoledne u sochy Panny Marie

V Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě se v pátek 2. listopadu konalo vzpomínkové odpoledne a to u příležitosti Památky zesnulých.

Viola Olomouc ve Vidnavě

Viola Olomouc ve Vidnavě

V pátek 19. října se v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě uskutečnilo hudební vystoupení umělecké agentury VIOLA Olomouc v podání Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce.

A ještě se mi líbil řízek na charitě

A ještě se mi líbil řízek na charitě

Každoročně se ve Vidnavě koná interpretační soutěž „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“. Stalo se již tradicí, že Vývařovna AVE zajišťuje po dobu této soutěže stravování a to pro soutěžící, porotce i hosty.

Šimon oslavil 20 let

Šimon oslavil 20 let

Při příležitosti dvacátého výročí od založení se Denní stacionář Šimon otevřel ve čtvrtek 18. října veřejnosti. Ve stacionáři panovala celý den skvělá atmosféra. Návštěvníci si mohli poslechnout opavskou kapelu Naděje a zhlédnout divadelní představení Pistolka.