Putovní les v Charitním domě sv. Anežky

Putovní les v Charitním domě sv. Anežky

Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. A když zrovna nemohou klienti do lesa? Přijde les ke klientům. Krásný zážitek klientům z Charitního domu sv. Anežky zprostředkovaly minulý víkend dvě pracovnice.

Co lze vyrobit z kukuřičného šustí?

Co lze vyrobit z kukuřičného šustí?

Jak se vyrábí z kukuřičného šustí andělíček si vyzkoušeli ve středu 7. listopadu klienti a zaměstnanci Denního stacionáře Šimon. Postup výroby jim po celou dobu trpělivě vysvětlovala paní Olga Jochmannová, která tvoří ze šustí již mnoho let.

Vzpomínkové odpoledne u sochy Panny Marie

Vzpomínkové odpoledne u sochy Panny Marie

V Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě se v pátek 2. listopadu konalo vzpomínkové odpoledne a to u příležitosti Památky zesnulých.

Viola Olomouc ve Vidnavě

Viola Olomouc ve Vidnavě

V pátek 19. října se v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě uskutečnilo hudební vystoupení umělecké agentury VIOLA Olomouc v podání Zdeňka Černohouze a Jaroslava Šolce.

A ještě se mi líbil řízek na charitě

A ještě se mi líbil řízek na charitě

Každoročně se ve Vidnavě koná interpretační soutěž „Karel Ditters z Dittersdorfu a hudební klasicismus“. Stalo se již tradicí, že Vývařovna AVE zajišťuje po dobu této soutěže stravování a to pro soutěžící, porotce i hosty.

Šimon oslavil 20 let

Šimon oslavil 20 let

Při příležitosti dvacátého výročí od založení se Denní stacionář Šimon otevřel ve čtvrtek 18. října veřejnosti. Ve stacionáři panovala celý den skvělá atmosféra. Návštěvníci si mohli poslechnout opavskou kapelu Naděje a zhlédnout divadelní představení Pistolka.

Svatý František a kočka

Svatý František a kočka

Klienti z Domova pokojného stáří sv. Františka oslavili 4. října v rámci kavárničky svátek svého patrona, svatého Františka z Assisi. Ten se svým upřímným životem zasadil o upevnění hodnot, jako jsou láska k bližnímu a chudoba.

Denní stacionář Šimon v Praze

Denní stacionář Šimon v Praze

V rámci oslav 20. výročí Denního stacionáře Šimon se ve stacionáři již od února připravoval projekt „Praha“, jehož vyvrcholením byl právě výlet do Prahy. Zaměstnanci společně s klienty vybírali místa, kam se v Praze podívají.

Výlet do Lesního baru

Výlet do Lesního baru

Poslední teplý zářijový den využili klienti z Domova pokojného stáří sv. Františka k výletu do Lesního baru v Horní Lipové.

Myslivecký den

Myslivecký den

V pátek 21. září se v Domově pokojného stáří sv. Hedviky konal Myslivecký den. Klienti si mohli na tamní zahradě prohlédnout trofeje různých druhů zvěře, například jelena, daňka, muflona, kance, několik lišek nebo bažanta.