Zabijačkové hody tradičně

Zabijačkové hody tradičně

Málokterá akce dokáže na vesnici spojit tolik lidí, jako právě „zabíjačka“. Při zabíjačce se také posiluje sociální soudržnost. Pro domácí zabíjačku byla typická tzv. sousedská výpomoc a samozřejmostí byla výslužka pro všechny zúčastněné.

Naše vepřové hody proběhly v Domově pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě přesně v tomto tradičním duchu. Řád zabíjačky jsme si přizpůsobili podle našich možností, pojali jsme ji jako zabíjačkové hody. Pašíka jsme nevykrmovali, zakoupili jsme maso očištěné. Bez zapáleného týmu a sousedské výpomoci by tato akce neproběhla. Ráno šikovní pečovatelé zatopili pod kotlem za asistence prvních uživatelů. Během dopoledne se začali scházet ostatní uživatelé. Na zahřátí byl připraven zabíjačkový guláš, a kdyby měl někdo chuť na sladké, tak i bábovka. Pro všechny bylo největším zážitkem vytažení masa z kotle.  Díky pěknému počasí si celé zabíjačkové hody všichni zúčastnění velmi užili. Děkujeme celému týmu a těm, kteří nám poskytli „sousedskou výpomoc“. (Jarmila Salvová)