Výlet do Lesního baru

Výlet do Lesního baru

Poslední teplý zářijový den využili klienti z Domova pokojného stáří sv. Františka k výletu do Lesního baru v Horní Lipové.

Díky povolení hajného církevních lesů Olomouc pana Pavlíčka a vedoucího polesí Domašov pana Ťulpíka mohli klienti vyjet auty přímo až k baru. V lese bylo tak krásně, že z plánované hodinky u kávy byly nakonec více jak dvě hodiny u ohně při opékání špekáčků.

 

Klienti z DPS sv. Františka mohli vyjet auty až k lesnímu baru.Poseděli u kávičky,......ale také museli nachystat dřevo na opékání špekáčků.Nakonec v lesním baru strávili více jak dvě hodiny.Užili si tak poslední hezký letní den. A podzim může začít.