Tvorba umělců s mentálním handicapem a duševním onemocněním

Tvorba umělců s mentálním handicapem a duševním onemocněním

Výstava ART BRUT 2018 je otevřena od 3. 2. – 19. 5. 2018 a klade si za cíl nabourávat výtvarné, ale i obecné hranice. Chce narušit zbytky dlouholetého vnímání „mentálního postižení“ či "psychické nemoci".

V sobotu měl náš klient Jan velký den. Zúčastnili jsme se výstavy ART BRUT 2018, která je přehlídkou tvorby umělců s mentálním handicapem a duševním onemocněním, kteří se sdružují v Ateliéru Radostné Tvorby v Praze a v Ateliéru Rychlebské Tvorby v Javorníku – SALET, o. s.  Jan Kózka z Domova pokojného stáří sv. Hedviky začal Salet, o. s. navštěvovat před rokem a na výstavě nyní měl také své místo s ukázkou tvorby. Byli vybíráni tvůrci, kteří mají osobité výtvarné vyjádření, nesnaží se napodobovat předlohy, ale čerpají z vlastní imaginace. (Bc. Petra Fiorová - sociální pracovnice v Domově pokojného stáří sv. Hedviky)

Související galerie