Společnou akci pro své uživatele a pro ukrajinské sousedy připravili ve čtvrtek 22. září v Domově pokojného stáří sv. Františka. Jejich tradiční sportovní klání obohatili o závěrečné opékání špekáčků a společné posezení.

Ve čtvrtek 22. září bylo od rána krásně a teplo, i když ještě ve středu se všichni strachovali, jak v té zimě bude ten sportovní den probíhat. Hned se vše chystalo radostněji a i klienti se ven moc těšili. Po obědě připravily pracovnice několik stanovišť s jednoduchými úkoly, klienti se také postupně přesunuli ven, někdo si dal hned kávu a něco dobrého, druhý se nahříval na sluníčku a užíval si příjemné teplo. Po druhé hodině začali přicházet ukrajinští sousedé, někteří přijeli i ze vzdálenějších obcí a nebylo potřeba ani moc ponoukat a děti se hned zapojovaly do připravených úkolů.
 
Mohly si vyzkoušet poznávání bylinek či pochutin podle vůně, čichu nebo chuti, trefování se míčkem do koše, poznávání předmětu podle hmatu, namotávání šňůrky na kolík a další. Nechyběl ani skákací panák, který je okamžitě nadchl. Do úkolů se ale pustili i klienti a většinou si vedli velmi dobře. Rodiče povzbuzovali děti i seniory, někdo si jen povídal, jiný pomohl s chystáním občerstvení. Klientům zářily oči, když kolem pobíhaly děti, a ukrajinské rodiny si procvičovaly češtinu.
 
Opékání špekáčků bylo taky velkou zábavou, už jen rozdělat oheň přineslo spoustu vtipů. Domů nakonec jeli všichni voňaví, protože i když moc nefoukalo, před dýmem nebylo úniku, jednou byl na jedné straně, za chvíli na druhé. Nikomu to ale nevadilo a špekáčky všem chutnali. Stejně jako to, že občas byly připečenější, než by bylo zdrávo.
 
Slunečné odpoledne v příjemné společnosti různých generací i kultur rychle uteklo, určitě však nebylo posledním. Domů všichni odjížděli plní dojmů, někteří ještě cestou přemýšleli o správném slově v tom druhém jazyce, rodiče doufali, že děti brzy usnou a klienti byli spokojení, že si užili tak krásný den plný sluníčka, dětského smíchu, švitoření a dobrého jídla.
 
Akce je financována MVČR v rámci dotačního programu Integrační služby pro držitele speciálního víza a dočasné ochrany 2022.