„Duhový rok“ letos tématicky provází uživatele Denního stacionáře Šimon. Zaměstnanci zvolili pro každý měsíc nějakou barvu a naplánované aktivity pro uživatele sladili s vybranou barvou měsíce. Leden byl šedý.

V šedé barvě zaměstnanci obrazně viděli šediny jako zkušenost a moudro starších, a proto si jako další symbol této barvy zvolili sovu. A tak se rozhodli nějakou sovu vytvořit. Vlastně hned několik sov - tvořila se totiž díla společná, ale i individuální. Uživatelé si mohli vyzkoušet různé techniky a také práci s rozličným materiálem.
Poslední lednovou středu se pak domluvili a všichni přišli v šedém oblečení. Kromě tvoření sovích děl proběhlo krátké povídání na téma moudrost a předávání zkušeností a došlo i na kvízy.
V únoru je pak čeká barva bílá podle známé pranostiky „Únor bílý, pole sílí“.