Oslava svátku patronky Domova pokojného stáří sv. Hedviky se v pátek 14. října nesla ve velmi slavnostním duchu. Z Ostravy přijel Otec Larisch, který nejen celebroval mši svatou, ale měl i odpoledne zajímavou přednášku ke stoletému výročí Charity. Společné posezení s hudebním doprovodem slečny Markéty Žídkové a výborným občerstvením se pak neslo ve velmi příjemné atmosféře, kterou doplňovaly sluneční paprsky za okny domova.

Přípravy oslavy svátku sv. Hedviky na domově chystali několik dní a v pátek se začalo už od rána. Doladit květinovou výzdobu u domova, ale taky různá zákoutí přímo v domově. Sklep doplnit o poslední detaily a připravit občerstvení. Týmová práce, která návštěvníkům hned od příchodu ukazovala, že to bude sváteční den. A tato sváteční atmosféra se na domově nesla až do pozdního odpoledne.
 
V 10 hodin proběhla v kapli domova mše svatá, kterou celebroval prezident Diecézní charity ostravsko-opavské, Otec Jan Larisch. V kázání navázal na čtení, kdy Ježíš na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou a potkal deset malomocných, které uzdravil, ale jen jeden se vrátil, aby velebil Boha a děkoval Ježíši. Ten se sice divil, kde je dalších devět, kteří byli uzdraveni, že se vrátil jen tento cizinec, Samařan. A Ježíš mu řekl: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila." To uzdravení, to byl ten boží dotek, boží láska. „To je to, co i tento domov dělá domovem, bez něj by to bylo jen technické zařízení,“ řekl Otec Larisch. „Stejně tak sv. Hedvika dělala domov všem svým blízkým a potřebným.“ Popřál všem zaměstnancům i klientům, ať se jim daří dělat domov domovem a pozval je na odpolední přednášku.
 
Ta začínala od dvou hodin, takže do té doby měli návštěvníci možnost zajít si na oběd, ale třeba navštívit sklepení, které bylo upraveno podobně jako před několika lety na Noc kostelů. Expozice byla věnována životu řeholních sester, které ve Vidnavě žily, a především zde byla připomínka života představené sestry Vojtěchy Antonie Hasmandové. Kdo chtěl, mohl si projít také domov, což využil právě Otec Larisch, který byl překvapen nejen moderním vybavením prádelny, ale také právě pozůstatky sušárny po řeholních sestrách.
 
Odpolední přednášku uvedla krásným zpěvem a hrou na kytaru slečna Markéta Žídková z České Vsi. Následně nás Otec Larisch provedl stoletím činnosti Charity na Moravě a ve Slezsku, kdy připomněl působení různých řeholních řádů na Jesenicku a taky počátky Charity Jeseník, které zdokumentoval společnou fotografií tří posledních ředitelů naší Charity. Následné společné posezení a povídání podmalovávala svým zpěvem a hrou na kytaru slečna Žídková, všichni si užívali výborného občerstvení a odpoledne rychle uteklo.
 
Děkujeme všem za příjemné přijetí, skvělé občerstvení a slavnostní atmosféru, kterou jste ten den opravdu vytvořili.