Památka zesnulých či lidově „Dušičky“

 Památka zesnulých či lidově „Dušičky“

Úcta k zemřelým provází lidstvo od nepaměti. Pro většinu lidí jsou „Dušičky“ příležitostí vzpomenout si na zemřelé příbuzné a přátelé.

 

Lidé cestují do míst, kde mají své kořeny, aby navštívili rodinné hroby. „Dušičky“ rozhodně patří k událostem, které se slaví. Naše současná „Památka zesnulých“ se slaví 2. listopadu již od 10. století. Toto datum navazuje na křesťanský svátek „Všech svatých“ 1. listopadu. V domově sv. Hedviky ve Vidnavě jsme 2. listopadu společně uctili Památku zesnulých  v zahradě. Tým zaměstnanců připravil pro klienty krásné pietní místo u Panenky Marie. Jednou z tradic svátku je pečení pečiva, kterým jsou obdarováni pocestní, žebráci a chudí lidé u kostela. Koláče jsme upekli společně s klienty v aktivizační dílně a těmi jsme obdarovali všechny, nejen chudé, žebráky a pocestné. Chtěli bychom tímto navázat na krajové tradice, pečením „Dušičkových koláčů“ a zavést u nás tuto novou tradici. Předříkávání modlitby  se ujala p. Potyková. S úctou jsme zavzpomínali na zemřelé klienty, příbuzné a přátelé. (tým Domova pokojného stáří sv. Hedviky)

Související galerie