Oslavili jsme svátek sv. Hedviky, patronky našeho domova

Oslavili jsme svátek sv. Hedviky, patronky našeho domova

U příležitosti svátku patronky Domova pokojného stáří sv. Hedviky zavítá do Vidnavy každým rokem prezident Diecézní charity ostravsko-opavské Otec Jan Larisch, Th.D. Na oslavu byli pozvaní i senioři a pracovníci ze sousedního Charitního domu sv. Anežky. Po mši svaté, kterou sloužil Otec Jan, byla naplánována přednáška na téma 100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. 

Po přednášce následovalo posezení s výborným občerstvením v podobě rolády a hudebním vystoupením pana Knápka. Na  závěr nás O. Jan obdaroval vlastnoručně napsanou knihou o knězi, vysokoškolském pedagogovi a mučeníkovi Mons. Ludwiku Wrzolovi. Všichni si oslavu moc užili a někteří si dokonce i zatancovali.

Děkujeme tímto i pracovníkům Vývařovny AVE za výbornou roládu a přípravu občerstvení na slavnostní příležitost.

Patronka našeho domova, sv. Hedvika, je patronkou Slezska, Polska, vyhnanců z vlasti a snoubenců. Na obrazech je vyobrazována bosá s knížecí korunou a v rukou drží model kostela a boty a sošku Marie. Svatá Hedvika pocházela z Bavorska. Narodila se jako nejstarší dcera ze sedmi děti mezi lety 1172 - 1178. Vdávala se velmi mladá. Uvádí se, že již ve 12 letech si z politických důvodů vzala 18letého Jindřicha I. Po roce mu porodila první dítě a později dalších šest. Prožila mnohé utrpení, zejména smrt nejdražších. Zasloužila se o povznesení života víry ve Slezsku, kam se dostala po svatbě s Jindřichem. Později začala pečovat o 13 postižených starců a vytvořila jakýsi malý špitál. V roce 1200, kdy následkem požáru Vratislavi dolehla na lid bída, Hedvika aktivně pomáhala a u tchána vyprosila odpuštění daní. V prosinci 1201 zemřel kníže Boleslav Dlouhý a panovníkem Slezka se stal manžel Hedviky. Již následující rok společně zakládali cisterciácký klášter v Třebnici, vzdálené od Vratislavi asi 25 km severně. Hedvika měla v plánu další zakládání klášterů, celkem jich údajně založila okolo dvaceti.

Související galerie