Oslava svátku sv. Anežky ve Vidnavě

Oslava svátku sv. Anežky ve Vidnavě

Po domluvě s otcem děkanem Miroslavem Kadlecem proběhla oslava svátku patronky charitního domu ve středu 15. listopadu. Oslava byla zahájena mší svatou. Při ní doprovázel zpěv na varhánky pastorační asistent Martin Grabarczyk.

Evangelium bylo o lidech, kteří, aniž jsou si toho vědomi, posloužili přímo Bohu tím, že sloužili svým bližním - dali jim napít, občerstvili je, oblékli, či je navštívíli v nemoci a ve vězení.... Toto podobenství je aktuální i v dnešní době, kdy jsou mnohé hodnoty relativizovány - přesto se ukazuje, že opravdobá služba lidem je univerzální cestou do nebe. Téma služby se dá vztáhnout také na všechny charitní pracovníky, kteří se i přes svá omezení neváhají nasazovat v péči o druhé. Při mši svaté byla těm, kteří si to přáli, udělena i svátost pomazání nemocných a otec děkan navštívil i nemocné na pokojích.

Následovalo občerstvení před kvízem, ve kterém soutěžila tři družstva. Kvíz se skládal z otázek, kterými si každý týden „protahujeme mozkové závity" při trénování paměti. Například: "Byla svatá Anežka kněžna, královna nebo princezna? Roráty jsou součásti motorů, mariánské ranní mše nebo dravci podobní sovám?" Nakonec vyhrálo družstvo z našeho domova  (asi proto, že tak často trénujeme). Vítězná láhev šampaňského byla ihned slavnostně otevřena. Program byl zakončen poslechem dechovky, volným povídáním, zpěvem a dokonce i tancem.

Alena Obidová, koordinátorka péče

Související galerie