Listopad a nové Okénko je tu
1. listopadu 2022 Z Charity Jeseník

Listopad a nové Okénko je tu

Listopadové Okénko je věnováno Domácí zdravotní péči a skvělým zdravotním sestřičkám, které dnes už vstupují i do pobytových služeb, ale stále se potýkají s chybějícím paliativním lékařem. Ovšem nejen o tom je naše nové Okénko.

Na první straně listopadového čísla si můžete přečíst o setkání klientů Charitní pečovatelské služby, což není organizačně vůbec jednoduchá záležitost, když přihlédnete k rozlehlosti terénu. Na dalších stranách se ohlédneme za 5. Charitní poutí, oslavou svátku patronky Domova pokojného stáří sv. Hedviky, či za Dnem jablek ve Vlčicích, kterého se účastnili klienti Domova pokojného stáří sv. Františka, a taky vás navnadíme dobrotami na sv. Martina, nebo jaké u nás budou Dušičky. Téma tohoto čísla je Domácí zdravotní péče, což je naše nejdéle poskytovaná služba. V rozhovoru se zdravotní sestrou Květuší Pavličíkovou si můžete přečíst, jaká úskalí musí zvládat, v rubrice "Z mého pohledu" se pak nad posledními chvílemi lidského života zamýšlí vedoucí Domácí zdravotní péče. O tom, že sestřičky z terénu mohou vstupovat i do jiných služeb než našich, protože jsou vyškoleny ve speciálním úkonu, si můžete přečíst v hlavním článku na straně 5. A nezapomeňte na duchovní zamyšlení, tentokrát od Otce Larische.
 
Přejeme příjemné počtení a ještě spoustu tak krásných dní jako byly ty poslední.