Kurz Bazální stimulace

Kurz Bazální stimulace

Patnáct Charitních pracovníků se zúčastnilo akreditovaného kurzu Bazální stimulace.

„Vyzkoušeli jsme si nové způsoby polohování a manipulace s ležícími klienty, měli jsme možnost se naučit nové druhy koupelí a masáží, např. zklidňující, aktivizují, masáž obličeje..“, upřesňuje Bc. Petra Fiorová, sociální pracovnice v Domově pokojného stáří sv. Hedviky, a dodává: „Zároveň je třeba říci, že se jedná o velmi přirozenou metodu péče, kterou třeba i nevědomky intuitivně využívají všichni pracovníci, kteří se dokáží vcítit do potřeb nemohoucího člověka.“

Bazálně stimulující ošetřovatelská péče podporuje individuální vývoj u lidí, kteří jsou krátkodobě či dlouhodobě omezeni v komunikaci, vnímání či pohybu, nebo trpí demencí. Tento přístup k péči umožňuje neustálý přiměřený přísun podnětů, které aktivizují činnost nervových spojení. Všechny prvky tohoto v současnosti nejvíce rozšířeného ošetřovatelského konceptu v Evropě mohli charitní pracovníci zažít doslova na vlastní kůži.  Vzdělávání pracovníků všech tří domovů Charity Jeseník proběhlo díky podpoře Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové.

Související galerie