1. Charitní pouť

Přijďte s námi oslavit svátek patrona Charity sv. Vincence z Pauly a založit tak novou tradici společného setkávání.

Místo: Černá Voda
Termín: 27. 9. 2018, 15:30
Kategorie: Akce pro veřejnost

15:30 hod. – mše sv. v kostele Panny Marie

Občerstvení zajištěno!

V případě špatného počasí program po mši sv. v kulturním domě.