DPS sv. Františka


  • Tel.: 584 440 355, 739 392 235
 
Lidická 89, Javorník, 790 70 Vedoucí služby: PhDr. Petra Tomášková - vedoucí DPS sv. Františka

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby:

telefonní hovory, vlastní elektrospotřebiče na pokoji, odvoz nebo dovoz autem Charity Javorník, nákupy a pochůzky realizované mimo sjednané dny

Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku poskytuje své služby osobám, které z důvodů své snížené soběstačnosti nejsou schopny nadále žít ve svém domově. Vnímáme člověka ve všech jeho potřebách, i v těch duchovních, podporujeme ho, doprovázíme a snažíme se, aby na konci svého života neodcházel osamocen.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

PhDr. Petra Tomášková - vedoucí DPS sv. Františka Bc. Marie Losmanová - sociální pracovnice Bc. Jana Zapletalová - vrchní sestra