Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava

http://jesenik.charita.cz/nase-strediska/domov-pokojneho-stari-sv-hedviky/

Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník

Charitní dům sv. Anežky Vidnava

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Denní stacionář Šimon Jeseník

Vývařovna AVE Vidnava

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tříkrálová sbírka

Projekty Charity Jeseník

Charita Jeseník realizuje mimo své běžné činnosti (tj. poskytování sociálních a zdravotnických služeb) další aktivity, které slouží převážně k dalšímu rozvoji a zkvalitňování procesů v našich službách, potažmo celé naši organizaci. Tyto projekty jsou jednorázové, většinou jednoroční aktivity, které jsou uskutečňovány za podpory finančních prostředků z fondů Evropské unie, ze státního, krajského nebo obecního rozpočtu, fondů různých nadací apod.

Aktuální projekty

Realizované projekty

Podpořte nás