Domov pokojného stáří sv. Hedviky Vidnava

http://jesenik.charita.cz/nase-strediska/domov-pokojneho-stari-sv-hedviky/

Domov pokojného stáří sv. Františka Javorník

Charitní dům sv. Anežky Vidnava

Domácí zdravotní péče

Charitní pečovatelská služba

Denní stacionář Šimon Jeseník

Vývařovna AVE Vidnava

Půjčovna kompenzačních pomůcek

Tříkrálová sbírka

Okénko do Charity Jeseník je měsíčník, jehož prostřednictvím vás chceme seznamovat s naší činností, informovat vás, co se u nás děje. Mezi pravidelné rubriky tak bude patřit:

  • co se v Charitě Jeseník událo
  • co se v Charitě Jeseník chystá
  • informace o dění v jednotlivých službách
  • kalendárium
  • upoutávky na chystané akce
  • rozhovor
  • listárna
  • poděkování ...

Časopis vychází především v elektronické podobě. Pokud by vás zaujal a chtěli byste jej dostávat pravidelně domů, napište prosím na e-mailovou adresu zuzana.hanulikova@jesenik.charita.cz

Okénko do Charity Jeseník 1/2018