Okénko do Charity Jeseník je měsíčník, jehož prostřednictvím vás chceme seznamovat s naší činností, informovat vás, co se u nás děje.

Vychází především v elektronické podobě. Pokud by vás zaujal a chtěli byste jej dostávat pravidelně domů, napište prosím na e-mailovou adresu zuzana.hanulikova@jesenik.charita.cz

Okénko do Charity Jeseník 2/2018

Okénko do Charity Jeseník 1/2018