Denní stacionář Šimon

Poslání

Denní stacionář Šimon v Jeseníku poskytuje na území Jesenicka své služby osobám s poruchou autistického spektra a osobám s mentálním postižením, a to i s přidruženým postižením tělesným, zrakovým nebo sluchovým. Naší snahou je umožnit uživatelům smysluplně trávit čas, začlenit se do kolektivu, naučit se novým dovednostem a zdokonalovat dovednosti již získané.

web, fb 4

Cílová skupina

 • lidé s mentálním postižením, včetně přidruženého postižení tělesného, nebo zrakového (jen částečná ztráta zraku), nebo sluchového (jen částečná ztráta sluchu)
 • lidé s poruchou autistického spektra

věkové rozmezí: od 11 do 50 let

Naše služby nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny, nebo požadují jinou službu, než nabízíme,
 • osobám, které vyžadují intenzivní lékařskou či ošetřovatelskou péči,
 • osobám neslyšícím, či hluchoněmým, pokud komunikují pouze znakovou řečí,
 • osobám, které trpí infekčním onemocněním,
 • osobám s diagnostikovanou duševní chorobou (schizofrenie, bipolární porucha),
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, pokud jsme jí vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • z důvodu nedostatečné kapacity zařízení.

na letáček

Hlavní cíl 

 • zvýšit soběstačnost uživatelů na úroveň, kterou na základě konzultace s uživatelem a rodiči předpokládáme jako dosažitelnou pro každého konkrétního uživatele

web, fb 5na webu, na nástěnce ve vitríně, FB, tiskové zprávy, letáček - pracovní terapie - šicí dílna

Principy

 • Respektování potřeb individuality každého člověka

  Bereme každého uživatele takového, jaký je, přihlížíme k jeho schopnostem a dovednostem, vnímáme jeho individuální potřeby.

 • Preferování podpory před péčí

  Motivujeme uživatele k samostatnosti, a to např. za použití slovní podpory, alternativní komunikace aj.

 • Začleňování do společnosti

  Zprostředkováváme kontakt našich uživatelů s veřejností (výlety, návštěvy restaurací, kina, prezentace divadelního představení v jiných zařízeních aj.).

na webu, na nástěnce ve vitríně, FB, tiskové zprávy, letáček - relax v bazénkuDenní kapacita: 14 uživatelů 

Provozní doba

Pondělí             7:00 - 15:30 hod.
Úterý                 7:00 - 15:30 hod.
Středa               7:00 - 15:30 hod.
Čtvrtek              7:00 - 15:30 hod.
Pátek                7:00 - 15:30 hod.

 

na webu, na nástěnce ve vitríně, FB, tiskové zprávy, letáček - učení čísel
 

 

 

 

Žádost do Denního stacionáře Šimon                Žádost do Denního stacionáře Šimon

Ceník služeb DSŠ

Leták.pdf

 

Kontakty

denni stacionar Simon