Charitní dům sv. Anežky

Poslání

Charitní dům sv. Anežky ve Vidnavě poskytuje své služby osobám, které v důsledku onemocnění demencí ztrácí nebo ztratily soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti, a nemohou proto žít v přirozených podmínkách svého domova. Chceme umožnit našim uživatelům prožít důstojný a bezpečný život a zachovat jejich soběstačnost co nejdéle to půjde.

P7310403

Cílová skupina

 • osoby se stařeckou demencí (např. demence u Parkinsonovy nemoci, Alzheimerova choroba) od 60 let věku

Naše služby nemůžeme poskytnout:

 • osobám, které nespadají do cílové skupiny, nebo požadují jinou službu, než nabízíme,
 • osobám, které trpí akutním infekčním onemocněním, které podléhá oznamovací povinnosti,
 • osobám, které trpí diagnostikovanou psychotickou duševní poruchou (schizofrenie, bipolární porucha),
 • osobám, které z důvodu těžkého smyslového postižení (nevidomí, neslyšící, hluchoslepí) vyžadují speciální péči (znaková řeč apod.),
 • osobám, které vyžadují pro svůj zdravotní stav poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení,
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, pokud jsme jí vypověděli v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy,
 • z důvodu nedostatečné kapacity zařízení.

P8010005

Cíle

 • Co nejdéle zachovat soběstačnost, paměťové a orientační schopnosti každého uživatele.

Principy

 • Respektování důstojnosti a individuality každého uživatele

  Ve zdraví i nemoci je pro nás uživatel stále stejnou osobností, oslovujeme ho pane/paní, neskáčeme mu do řeči, klepeme před vstupem do pokoje atd. Vnímáme individuální potřeby našich uživatelů, respektujeme je a pomáháme jim je naplňovat. 

 • Rovný přístup ke všem

  Neděláme rozdíl mezi těmi, kteří jsou majetní a méně majetní, věřící a nevěřící, rasově rozdílní... Podmínky pobytu jsou stejné pro všechny uživatele. 

turnaj_clovecenezlobse_10
Kapacita:
14 uživatelů v 1 - 3 lůžkových pokojích

Žádost do CHD sv. Anežky                       Žádost do CHD sv. Anežky

Ceník služeb CHD sv. Anežky

 

 

 

Kontakty

charitni dum sv Anezky