Turnaj v kuželkách

Turnaj v kuželkách

Pěkného počasí na závěr léta jsme využili k uspořádání sportovního klání mezi klienty našich domovů - DPS sv. Hedviky, CHD sv. Anežky a DPS sv. Františka. Již třetí ročník turnaje v kuželkách jsme uspořádali na zahradě DPS sv. Hedviky ve Vidnavě.

Přespávání ve stacionáři

Jak už se stalo zvykem,  25. srpna proběhlo ve stacionáři přespávání. Uživatelé se moc těšili a již několik dní předem si o ničem jiném ani nepovídali.

Výlet na farmu v Nové Červené Vodě

Ve středu 24. 8. se vydali uživatelé z Denního stacionáře Šimon na výlet na farmu do Nové Červené Vody, na které bydlí naše pracovnice Lenka. Cesta sem netrvala dlouho, proto mohli účastníci výletu vyjet autem až po svačině.

Za rybami do Nýznerova

Za rybami do Nýznerova

Ve čtvrtek 25. srpna jsme se s našimi klienty vypravili na výlet do Nýznerova u Žulové. Cílem byla zdejší rybářská bašta, která je otevřena každoročně během celé letní sezóny. Nachází se zde letní restaurace, rybí líheň a několik vodních nádrží na chov kaprovitých a pstruhovitých ryb.

Kouzelník Waldini

Kouzelník Waldini

V úterý 23.8. odpoledne jsme se sešli společně s uživateli DPS sv. Hedviky a DPS sv. Františka, abychom zhlédli kouzelnické představení. Dosud jsme se s uživateli podobné akce neúčastnili, proto jsme byli plni očekávání a napětí, jaké to bude.

 

Na výletě v Bílé Vodě

Na výletě v Bílé Vodě

Ve středu 17. srpna 2016 jsme s našimi klienty navštívili nejsevernější obec českého Slezska - Bílou Vodu. Navštívili jsme zdejší výrobnu hostií, kterou provozuje Unita s.r.o. pod Diecézní charitou ostravsko – opavskou.

Výlet do Bílé Vody

Výlet do Bílé Vody

Ve čtvrtek 4. 8. 2016 jsme se po snídani sešli v podloubí Domova pokojného stáří sv. Františka, nastoupili do aut a vydali se směr Bílá Voda. Naše první kroky směřovali do hostiárny, kde jsme si zakoupili lázeňské oplatky.

V muzeu ve Velké Kraši

V muzeu ve Velké Kraši

Obec Velká Kraš má nejen pěkné koupaliště, o čemž jsme se nedávno osobně přesvědčili, ale také muzeum, které se nachází v prostorách bývalého vlakového nádraží. Budova se nalézá těsně za hranicí obce Vidnava, proto jsme tam došli pěšky.

Výlet k rybníku

Výlet k rybníku

Rozhodly jsme se, že využijeme pěkného počasí a umožníme našim uživatelům pobyt v přírodě. Z toho důvodu jsme ty, kterým to zdraví dovolilo, naložily do aut a odvezly kousek za město.  

Pečení cuket na Anežce

Pečení cuket na Anežce

Na našich zahrádkách se letos urodilo hodně cuket. Anička, naše kolegyně, nám slíbila, že se s námi o úrodu podělí a že spolu s našimi uživateli nějakou tu cuketu upeče.