Jak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá na Jesenicku?

Jak výtěžek Tříkrálové sbírky pomáhá na Jesenicku?

V Charitě Jeseník byla z letošního výtěžku Tříkrálové sbírky na začátku května zahájena oprava prádelny, která zajišťuje praní prádla pro charitní domovy a Vývařovnu AVE.

Prádelna se nachází v budově Domova pokojného stáří sv. Hedviky ve Vidnavě. Hlavním cílem rekonstrukce prádelny je místnosti odvlhčit a upravit pro příjem velkého množství prádla ze všech charitních středisek. Pokud tedy v dohledné době pojedete kolem našich domovů ve Vidnavě, či v Javorníku, nejspíše se Vám naskytne pohled na všudypřítomné sušící se prádlo. 

Ještě jednou děkujeme všem dárcům Tříkrálové sbírky.

Související galerie