Hudební vystoupení umělecké agentury Viola

Hudební vystoupení umělecké agentury Viola

V posledním dnu měsíce března jsme v našem zařízení DPS sv. Hedviky přivítali členy z olomoucké umělecké agentury Viola.

Prodej výrobků na Velikonočních trzích

Prodej výrobků na Velikonočních trzích

Dne 24. března jsme přijali pozvání k prezentaci výrobků našich uživatelů z DPS sv. Hedviky na Velikonočních trzích, které pořádalo město Vidnava. 

Požehnané velikonoce

Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. (Žalm 118,24)

Přejeme Vám požehnané a radostné velikonoce, plné naděje a milostí

Charita Javorník

Velikonoční zdobení v CHD sv. Anežky

Velikonoční zdobení v CHD sv. Anežky

"Hody, hody, doprovody, dejte vejce malovaný" - tak jsme si dnes začali prozpěvovat a takto příjemně naladěni jsme se odpoledne rozhodli ozdobit naše vlastnoručně upečená perníková vejce.

Povzbuzení a duchovní příprava na Velikonoce

Povzbuzení a duchovní příprava na Velikonoce

S nadšením jsme v našem Charitním domě sv. Anežky přijali zprávu, že otec Miroslav k nám přijde před Velikonocemi sloužit mši svatou. Většina našich uživatelů už není schopná navštěvovat bohoslužby v sousedním DPS sv. Hedviky, proto jsme se radovali i za ně.

Známe již vítěze tříkrálových soutěží

Známe již vítěze tříkrálových soutěží

V pondělí 14. března proběhlo vyhodnocení doprovodných soutěží Tříkrálové sbírky. Tříčlenná komise vybírala letos již podeváté nejhezčí výtvarná díla dětí a mládeže ve čtyřech kategoriích a potřetí také nejlepší fotografie. Téma letošních soutěží bylo „Cesta tří králů“.

MDŽ v Charitním domě sv. Anežky

MDŽ v Charitním domě sv. Anežky

Letošní MDŽ jsme si v CHD sv. Anežky ve Vidnavě opravdu užily. Pro uživatelky jsme nakoupily krásné žluté tulipány a společně s přáním všeho dobrého jsme je rozdaly jednotlivým ženám.

Hudební odpoledne v DPS sv. Hedviky

Hudební odpoledne v DPS sv. Hedviky

Ve čtvrtek 18. 2. 2016 poprvé navštívili Domov pokojného stáří sv. Hedviky muzikanti - v dnešní době s takřka neobvyklými a moc nepoužívanými hudebními nástroji: heligonkou a ozembuchem. Tato příjemná návštěva k nám přijela až z dalekého Podřipska. Dva pánové patřící k hudební skupině Vivasong Víti Vávry si pro nás připravili dvouhodinový hudební program s názvem „Pod tou naší starou lípou“, ve kterém zazněl široký repertoár staročeských lidových písní.

Také letos byla tříkrálová koleda rekordní

Také letos byla tříkrálová koleda rekordní

Ve čtvrtek 21. ledna skončilo v Charitě Javorník otevírání a počítání tříkrálových pokladniček. Ve 23 obcích Jesenicka vykoledovali tříkráloví koledníci rekordní částku, a to 534.933,- Kč. Výtěžek sbírky je ve srovnání s loňským rokem o 45.018,- Kč vyšší.

Začala Tříkrálová sbírka 2016

Právě v těchto dnech můžete potkávat v ulicích měst a obcí Jesenicka skupinky tříkrálových koledníků se zapečetěnými pokladničkami. Není již třeba připomínat, že se jedná o celostátní sbírku, jejíž původ pochází z lidové zbožnosti uctívání Tří králů a výtěžek pomáhá lidem v nouzi u nás i v zahraničí.