Zahraniční projekty - pokoušíme se zapojit i v roce 2012

Na základě již mnohokrát detailně popsaných prvních dvou mezinárodních projektů, v kterých jsme zapojeni od poloviny roku 2011, jsme se rozhodli zapojit i v roce 2012 do nových projektů a tím získat další cenné zkušenosti.

Vykvete i letos Slezská lilie?

Minulý rok se pustila Diecézní charita ostravsko-opavská a Římskokatolická farnost Kunčičky do ojedinělého hudebního projektu, který nemá mezi charitami, ani farnostmi po celé ČR obdoby – jedná se o festival Slezská lilie. I přesto, že se jednalo o pilotní projekt, sklidila akce velký úspěch a kladné ohlasy široké veřejnosti. Proto jsme se rozhodli Lilii opečovávat a zalévat tak, aby po dlouhém zimním období v červnu opět vykvetla. Festival se bude letos konat 9. června a následující den bude pokračovat setkáním se světoznámým indickým misionářem otcem Jamesem Manjackalem.

Jednání s ministrem Drábkem přineslo výsledky

Bezprostřední finanční krach řady sociálních služeb v ČR byl odvrácen. Jednání poskytovatelů sociálních služeb a Asociace krajů ČR s ministrem Jaromírem Drábkem 10. dubna přineslo výsledky. Chystané demonstrace 16. dubna byla odvolána, další kolo jednání proběhne v polovině května.

Druhý meeting mezinárodního projektu „Young and Adults for a Better Life“ (Grundtvig program)

Ač se druhý meeting pořádal ve Veroně již ve dnech 7. – 11. března 2012, detailnější zprávu pro veřejnost přinášíme až nyní. Moc se omlouváme jménem celého týmu za tuto menší prodlevu, ale dokončovali jsme další mezinárodní projekty na přelomu měsíce března a dubna a proto webové stránky střediska Horizont nebyly aktualizovány:)

Ministr Drábek se setkal s poskytovateli sociálních služeb

Stovkám sociálních služeb v ČR letos hrozí zánik, situace je kritická. Představitelé neziskových organizací bijí na poplach. V pátek 30. března proto znovu jednali s ministrem Jaromírem Drábkem, ten však požadovanou částku půl miliardy neslíbil.

Úpravy auta pro svozy uživatelů

Úpravy auta pro svozy uživatelů

Během března jsme nechali u společnosti INVACAR zhotovit úpravy na autě Fiat Ducato, které již od loňského listopadu využíváme na svoz uživatelů do Denního stacionáře Šimon v Jeseníku.

Opět na Ukrajině

Opět na Ukrajině

Ve dnech 17-23.března byli tentokráte všichni pracovníci SHP DCHOO opět na Ukrajině. Největší část časoprostoru jsme věnovali Terapeutickým komunitám, kterým pomáháme od minulého roku.

Dokument ČT o lokalitě dolu Alexander

V sobuto 10.3. byl na ČT2 odvysílán dokument Zrezivělá krása, zabývající se historií a současností lokality dolu Alexander.

Značná část pořadu je věnována Charitě sv. Alexandra, která v tomto areálu působí.

Dokument je možné shlédnout v archivu ČT.

Setkání koledníků v kině Pohoda

Setkání koledníků v kině Pohoda

V sobotu 17. března 2012 se uskutečnilo v jesenickém kině Pohoda setkání všech koledníků, kteří se v letošním roce podíleli na Tříkrálové sbírce v našem děkanátě. Ve 14 hodin paní ředitelka všechny přivítala a seznámila s výsledky a zajímavostmi sbírky. Součástí setkání bylo již tradičně také předání cen vítězům doprovodné výtvarné soutěže.

Beseda o Peru

Dne 9.3.2012 proběhla beseda s Dr. Galuszkou na téma cestování po Peru. Pokračujeme tak v započaté tradici, kdy se uživatelé mohou seznámit se životem a tradicemi v cizích zemích.

Podpořte nás