Oslavy MDŽ v Domovech pokojného stáří

Oslavy MDŽ v Domovech pokojného stáří

Ve čtvrtek 8. března proběhly v obou našich domovech pro seniory - DPS sv. Františka v Javorníku a DPS sv. Hedviky ve Vidnavě - oslavy Mezinárodního dne žen.

Nevládní organizace v sociálních službách spojují svůj hlas

V pátek 2. března se v Olomouci sešli zástupci nevládních organizací z Olomouckého kraje, aby řešili současnou problematickou situaci v sociálních službách. Dohodli se na koordinovaném postupu, prioritách a jednání s odpovědnými osobami. Jde primárně o zabezpečení financování, ovlivnění politiky kraje v sociální oblasti, nastavení spravedlivého a dlouhodobě udržitelného systému a zlepšení komunikace s Olomouckým krajem. Veškerá jednání zástupců organizací jsou motivována jejich klienty a kvalitou jejich života.

Nový odrazový můstek – startovací byt.

I přes nepříznivou finanční situaci v sociálních službách přichází Charita Český Těšín s novou aktivitou. Od února začíná v Českém Těšíně provozovat tzv. startovací byt. Jedná se o dosud chybějící návaznou službu, která má pomoci matkám s dětmi, které prošly azylovými domy nebo službou sociální rehabilitace postavit se na vlastní nohy.

Kdo ochrání nestátní neziskové organizace?

23. 2. proběhla v budově Krajského úřadu Moravskoslezského kraje tisková konference k problematice nedostatečného finančního pokrytí sociálních služeb ze strany státu. O tom, že v kraji chybí 220 milionů korun, které v předchozích 3 letech poskytovatelé sociálních služeb čerpali ze zdrojů EU, jsme již informovali v tiskové zprávě. Svůj názor vyjádřili i zástupci Krajského úřadu MSK a vedoucí sociálního odboru KÚ MSK.

Charita Odry hledá nové zaměstnance

Charita Odry vypisuje výběrové řízení na pozici pečovatelka na Odersku, Vítkovsku a Budišovsku.

Více informací v sekci Volná pracovní místa.

Diecézní charita ostravsko-opavská v Mariánských Lázních

V sobotu 18. února probíhal 19. ročník udělování cen MISSIS – soutěže o nejkrásnější matku a dítě v ČR. Již tradičně se tento akt odehrál v prostorách Městského divadla v Mariánských Lázních. Tato soutěž má od svého vzniku také benefiční charakter.

Kardinál Duka vyzdvihl Tříkrálovou sbírku

Kardinál Duka vyzdvihl Tříkrálovou sbírku

Pražský arcibiskup Dominik Duka převzal 18. února v Římě odznaky kardinálské hodnosti. V následném rozhovoru pro Českou televizi zmínil i Tříkrálovou sbírku a významnou českou pomoc Japonsku, které loni zasáhla vlna tsunami.

Rok 2012 ve znamení rušení sociálních služeb a omezování provozu

Ostrava – V lednu 2012 zveřejnilo MPSV výsledky dotačního řízení pro financování sociálních služeb. V Moravskoslezském kraji chybí nyní min. 180 milionů korun ve srovnání s rokem 2011 za předpokladu, že bude všem službám poskytnuta dotace ve stejné výši jako minulý rok. Tento deficit vznikl ukončením individuálních projektů kraje a zároveň stagnací dotací ze zdrojů MPSV, které ukončení individuálních projektů téměř nereflektovalo. Některým službám a střediskům tak hrozí omezení nebo úplné ukončení vzhledem k nedostatku finančních prostředků.

0. ročník plesu Charity Jablunkov proběhl výborně!

0. ročník plesu Charity Jablunkov proběhl výborně!

Včera, tj. čtvrtek 16. února, proběhl 0. ročník plesu Charity Jablunkov.

Akce i přes sněhovou kalamitu, která způsobila menší účast pozvaných hostů, proběhla nad očekávání dobře.

Ples byl pořádán pro všechny klienty a jejich rodiny, pro pracovníky s rodinami a pro blízké přátelé, spolupracovníky, dobrovolníky, praktikanty, dobrodince apod.

Všem, kteří se akce zúčastnili, ze srdce děkujeme!

Výtvarná soutěž zná své vítěze

Ve čtvrtek 16. února 2012 probělo vyhodnocení již 5. ročníku výtvarné soutěže, která doprovází Tříkrálovou sbírku na Jesenicku. Účastníci soutěže odevzdávali práce na téma "Tříkrálový koledník".