Dar z Výboru dobré vůle

Dar z Výboru dobré vůle

V průběhu listopadu jsme obdrželi nadační příspěvek z Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové ve výši 50.000,- Kč. Z tohoto příspěvku byly pořízeny zdravotnické pomůcky pro klienty Charitní ošetřovatelské služby. Půjčovna kompenzačních pomůcek tak byla rozšířena o kyslíkový koncentrátor, odsávačku a injekční pumpu. 

Soutěž "O nejkrásnější dýni 2012"

Soutěž "O nejkrásnější dýni 2012"

Uživatelé našeho Domova pokojného stáří sv. Františka v Javorníku se zúčastnili soutěže "O nejkrásnější dýni 2012". Tato soutěž byla vyhlášena v rámci projektu Senioři mezi námi.  Výrobky našich klientů byly vybrány mezi 50 nejlepších prací. 

Kulečníkový turnaj seniorů na Svibici

Kulečníkový turnaj seniorů na Svibici

V Charitním centru pro seniory se konal v pondělí 3. 12. 2012 odpoledne turnaj v kulečníku. Pozvání na něj přijal Klub důchodců Třinec, který je v hraní kulečníku přeborník a oplývá asi třiceti seniory, kteří se v našem regionu účastní různých kulečníkových soutěží.

ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ

ADVENT PLNÝ ANDĚLŮ

Ve středu 28. listopadu 2012 od 16 hod. se v nových výjimečných prostorách GONG (dřívější plynojem) v Dolní oblasti Vítkovic uskutečnil již sedmý ročník komunitní a dobročinné akce Advent plný andělů. Akce se zůčastnila Diecézní charita ostravsko-opavská (projekt na podporu onkologicky nemocných dětí). Na akci se představili i další charity - sv. Alexandra, Ostrava, Hrabyně.

Charita Frýdek Místek pořádá koncert Scholy Gregoriana Pragensis

Charita Frýdek-Místek společně s římskokatolickou farností Vás zve na Adventní koncert Scholy Gregoriana Pragensis.

Nová služba pro seniory

Od 1. 1. 2013 budeme ve Vidnavě poskytovat novou službu Charitní dům sv. Anežky. Jedná se o domov se zvláštním režimem, který je určen osobám trpícím stařeckou demencí a Alzheimerovou chorobou. Kapacita služby je 14 lůžek. Více informací najdete zde.

Kalendář Haiti - Výzvy 2013

Kalendář Haiti - Výzvy 2013

Buďte s námi na Haiti po celý rok 2013, kupte si kalendář a udělejte 3x radost. Ozdobte si svůj byt, kancelář nebo kalendář darujte někomu blízkému. Mějte dobrý pocit z dobrého skutku, protože nákupem kalendáře podporujete vzdělávací projekty na Haiti.

Setkání Rady Charity

Setkání Rady Charity

V pátek 16. listopadu proběhlo na faře ve Vidnavě setkání ředitelky Charity Javorník a členů nově jmenované Rady, která je jejím poradním orgánem. 

Vystoupení mládeže z Lipové Lázní

Dne 6.11.2012 přijala pozvání do DPS sv. Hedviky skupina sedmi studentů z Odborného učiliště a Praktické školy z Lipové Lázní v doprovodu paní Lýdie Uhlířové. Jeden ze studentů hrál na kytaru, zpíval a ostatní členové jej doprovázeli zpěvem. Bylo to příjemné hodinové posezení, kdy si zazpívali nejen přihlížející uživatelé, ale i personál domova.

Otevření Nízkoprahového a poradenského centra

Dne 19. 11. 2012 bylo slavnostně otevřeno Nízkoprahové a poradenské centrum ul. Holvekova 204/44, Ostrava Kunčičky. Městský obvod Slezská Ostrava ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou nabízí odbornou poradenskou činnost,  Sociálně aktivizační služby a Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež zaměřené na problematiku obyvatel této lokality.